LV | RU

Seminārs “Fizisko personu datu aizsardzība”

DATI

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību. Kā zināms, 2018. gada 25. maijā stājās spēkā jaunā ES izdotā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ieviesa virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem.
Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu – atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, KĀ PAREIZI uzglabāt personu datus un komunicēt ar klientu.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā aktuālu semināru “Fizisko personu datu aizsardzība”, kas notiks no 10.00 – 15.00 mācību centra telpās Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

SEMINĀRĀ APSKATĀMIE TEMATI

• Personas datu apstrādes jēdziens un terminoloģija.
• Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
• Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
• Personas datu apstrādes reģistrācija/personas datu apstrādes reģistrs.
• Termins – “galvenā uzņēmējdarbības vieta”.
• Pārziņu pienākumi un personas datu apstrādes principi.
• Datu aizsardzības speciālisti/funkcijas un pienākumi.
• Datu subjektu tiesības.
• Valsts institūciju tiesības saņemt personas datus.
• Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
• Fizisko personu datu apstrādes un Informācijas atklātības likums, likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.
• Datu valsts inspekcija.
• Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.
• Praktiski piemēri.

 

IEGUVUMI UN REZULTĀTS

  • Zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda (turpmāk soda sankcijas būs bargākas!) un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās.
  • Zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu apstrādes likumam.
  • Katrs klausītājs saņems dažādus materiālu paraugus, lai uzņēmumā esošā dokumentācija atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 un lai uzņēmums būtu gatavs Datu valsts inspekcijas pārbaudei.

 

PASNIEDZĒJS

Ruslans Balakleiskis – studējis Daugavpils Universitātē, Baltijas Krievu Institūtā un Daugavpils pedagoģiskajā Universitātē. Strādājis gan par skolotāju, gan arī Valsts policijā par sevišķi svarīgu lietu inspektoru. Šobrīd strādā SIA “SKANDI MOTORS” kā iekšējās vides risku (drošības) analītiķis. Ruslanam piemīt liela atbildības sajūta, viņš ir komunikabls un dzīvespriecīgs, piemīt analītiska un sistemātiska domāšana. Ruslans labprāt dalīsies ar ikvienu savās zināšanās par fizisko personu datu aizsardzību un tās nozīmīgumu mūsdienās.

 

 

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no 10.00 – 15.00 mācību centrā Hansa Training Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

Semināra noslēgumā katram semināra dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par veiksmīgu semināra tēmu apguvi.

 

SEMINĀRA CENA: 120,00 EUR 
Cenā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauze un apliecinājums par semināra apmeklējumu.

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa