LV | RU

Seminārs “Fizisko personu datu aizsardzība” – 17. maijā

DATI

Jebkuram komercdarbības veicējam, uzņēmumam vai valsts iestādei šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par personas datu aizsardzību. Pēc 2 gadu pārejas perioda 2018. gada 25. maijā stāsies spēkā jauna ES izdotā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kura nesīs virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem.
Ikvienam uzņēmumam, kurš savā darbībā izmanto klientu lojalitātes programmas, bonusu – atlaižu sistēmas, personu datu bāzes u.tml., ir svarīgi zināt nosacījumus, KĀ PAREIZI uzglabāt personu datus un komunicēt ar klientu.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā aktuālu semināru “Fizisko personu datu aizsardzība”, kas notiks 2018. gada 17. maijā no 10.00 – 15.00 Hansa Training mācību centrā Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

SEMINĀRĀ APSKATĀMIE TEMATI

Personas datu aizsardzības jēdziens un terminoloģija.
Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piemērojamais speciālais likums. Personas datu apstrādes reģistrācija.
Personas datu apstrādes principi.
Sensitīvo personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
Amatpersonu tiesības saņemt personas datus.
Informācijas drošības pamatprincipi, risku analīze, drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi.
Datu subjekta tiesības.
Personas datu nodošana.
Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums.
Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība.
Personas datu aizsardzības speciālista funkcijas un pienākumi.
Atbildība par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā.

 

IEGUVUMI UN REZULTĀTS

  • Zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda (turpmāk soda sankcijas būs bargākas!) un uzņēmuma konkurētspējas pazemināšanās.
  • Zināšanas un spēja izvērtēt uzņēmuma mārketinga aktivitāšu, izložu, datu bāžu veidošanas vai jebkādas citas ar datu apstrādi saistītas aktivitātes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

 

PASNIEDZĒJS

Ruslans Balakleiskis – studējis Daugavpils Universitātē, Baltijas Krievu Institūtā un Daugavpils pedagoģiskajā Universitātē. Strādājis gan par skolotāju, gan arī Valsts policijā par sevišķi svarīgu lietu inspektoru. Šobrīd strādā SIA “SKANDI MOTORS” kā iekšējās vides risku (drošības) analītiķis. Ruslanam piemīt liela atbildības sajūta, viņš ir komunikabls un dzīvespriecīgs, piemīt analītiska un sistemātiska domāšana. Ruslans labprāt dalīsies ar ikvienu savās zināšanās par fizisko personu datu aizsardzību un tās nozīmīgumu mūsdienās.

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no 10.00 – 15.00 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

Semināra noslēgumā katram semināra dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par veiksmīgu semināra tēmu apguvi, kā arī katram dalībniekam tiks piedāvāti īpaši labvēlīgi nosacījumi tapt sagatavotiem kā kvalificētiem datu aizsardzības speciālistiem.

 

SEMINĀRA CENA: 120,00 EUR. Cenā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauze un apliecinājums par semināra apmeklējumu.

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa