LV | RU

Rekvizīti

SIA “Hansa Training”
Reģistrācijas Nr.
40103727989

 

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 2-3,
Rīga, LV-1050

 

Norēķinu rekvizīti:
Banka:
AS SEB Rīdzenes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV22UNLA0050021716621

 

 

Faktiskā adrese: Kr. Valdemāra 4,
Rīga, LV-1050
Tālrunis: 66100630
E-pasts: info@hansatraining.lv