LV | RU

Rekvizīti

SIA “HT mācību centrs”
NMR kods: 44103141362

 

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 2-3,
Rīga, LV-1050

 

Norēķinu rekvizīti:
Banka:
AS SEB Rīdzenes filiāle
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV64UNLA0055001647268

 

 

Faktiskā adrese: Raiņa bulvāris 2-3,
Rīga, LV-1050
Mob.tālr.: 20844488
E-pasts: info@hansatraining.lv