LV | RU

Praktiskais seminārs „Personāla dokumentu pārvaldība – kā pareizāk izstrādāt un noformēt dokumentus”- tiešsaistē

Populārās latviešu spēlfilmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” galvenās varones Mirtas tantes teiciens „У меня все документы в порядке” (Man visi dokumenti ir kārtībā) ir attiecināms uz jebkuru jomu, tajā skaitā lietvedību.
Dokumentu noformēšanā ir vispārzināmas un saprotamas lietas, taču ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav skaidrības, kā labāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Tāpēc piedāvāju pieredzē (un, protams, arī normatīvajos aktos) balstītu skatījumu uz personāla dokumentu pārvaldības jautājumiem.
/Inese Sila/

 

Semināra mērķauditorija – personāla vadītāji un speciālisti, visi, kam ikdienas darbs ir saistīts ar personāla lietvedības dokumentiem.

 

Semināra mērķis – sniegt pieredzē balstītas zināšanas personāla dokumentu pārvaldības jautājumos, diskutēt par papīra dokumentu samazināšanas iespējām personāla dokumentu pārvaldībā.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Praktisko semināru “Personāla dokumentu pārvaldība – kā pareizāk izstrādāt un noformēt dokumentus”, kas notiks 6. janvārī no plkst. 10.00 – 14.30 tiešsaistē.

 

 PASNIEDZĒJS

 

Inese Sila – Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītājas amatā no 1995. gada. Strādājusi Labklājības ministrijā par Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktori, Tiesu administrācijā kā Personāla nodaļas vadītāja, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā Juridiskās koledžas cilvēkresursu vadības studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009. gada). Vada seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā u.c. Pastāvīgi tiecas pašattīstīties un apgūt kaut ko jaunu. Aktuālā tēma šim dzīves posmam – integrālās domāšanas un redzējuma attīstīšana (saskaņā ar Kena Vilbera AQAL).

 

 

 

 

 

 

Semināra programma:

1. Ieskats mūsdienu personāla lietvedības attīstības tendencēs.
2. Darba tiesisko attiecību nodibināšanas būtiskākie dokumenti.
3. Personāla atlases dokumenti (praktiski pielietojamu dokumentu pakete).
4. Jaunā darbinieka intergācija iestādē – vai nepieciešama jaunā darbinieka rokasgrāmata?
5. Darbinieku karjeras gaitas dokumentēšana.
6. Dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos.
7. Citu personāla vadības procesu dokumentēšana (akti, dienesta izmeklēšana, apbalvojumu piešķiršana, atvaļinājumu grafiks, iekšējie normatīvie akti u.c.).
8. Lietišķais stils dokumentos.

 

Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.

 

Semināra dalībnieki saņems plašu personāla lietvedības dokumentu paraugu paketi!

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 10.00 – 14.30 (ar pauzi) tiešsaistē.

 

CENA: 65,00 EUR 
Cenā iekļauts 1 dienas seminārs, plaša personāla lietvedības dokumentu pakete un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. Individuāla pieeja semināra dalībniekam, saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan semināra laikā, gan pēc tā.

 

!!! Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms semināra sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa semināra dalībniekam tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.
Ja dalība seminārā tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms semināra sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.
Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat piedalīties seminārā, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot e-pastā: info@hansatraining.lv
Ja dalībnieks nav piedalījies seminārā, dalības maksa netiek atgriezta.

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa