LV | RU

Perfekto biroja vadītāju kursi – 04. jūlijs

 

Biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu – bez biroja vadītāja nav iedomājams mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs. Biroja vadītājs ir ikviena uzņēmuma tēla veidotājs. Viņa darbs ir nemitīga komunikācija gan ar klientiem, gan darbiniekiem, problēmsituāciju risināšana un labvēlīgas gaisotnes radīšana birojā un attiecīgi visā uzņēmumā dienu no dienas. Šis amats aizvien vairāk tiek novērtēts un pelnīti uzskatīts par ļoti atbildīgu un labi atalgotu.

 

Biroja vadītāja darbs ir saistīts ne tikai ar lietvedības procesa organizēšanu uzņēmumā, bet arī citu svarīgu jomu pārzināšanu, veicot ikdienas pienākumus. Lai kļūtu par perfektu biroja administratoru, savas zināšanas ir nemitīgi jāpapildina. Biroja darba organizācija un zināšanas lietvedībā ir neatņemamas šī amata prasmes, taču efektīvai darba veikšanai ir nepieciešamas arī  pamatzināšanas grāmatvedībā un lietišķajā etiķetē. Papildus kursa laikā mēs iemācīsim saprast, kas dara cilvēku laimīgu, kas – dusmīgu, kas – apmierinātu – šādā veidā darbinieks iemācīsies formulēt domas un tekstus tā, lai spētu maksimāli aiznest ideju līdz tās saņēmējam.

 

Šie kursi ir paredzēti tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar biroja vadītāja profesiju, kā arī pieredzējušiem biroja vadītājiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, lai kļūtu par perfektiem biroja vadītājiem. Apmācību programma ir veidota, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas lietvedības jomā.

 

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Perfekto biroja vadītāju kursus, kas sastāv no četrām daļām – lietvedība, mārketings, grāmatvedības pamati un lietišķā etiķete, un notiks no 04.07.2023. – 08.08.2023. mācību centra zoom tiešsaistē.

 

 

Mūsu profesionālie pasniedzēji sagatavos Jūs patstāvīgam darbam mazos, vidējos un lielos uzņēmumos, piedāvājot visas biroja vadītājam nepieciešamās pamatzināšanas.

 

Kursu laikā enerģisku un zinošu pasniedzēju komanda palīdzēs Jums kļūt par izcilu biroja vadītāju!

 

KURSU NORISE: 2x nedēļā, otrdienās un ceturtdienās, no plkst. 18.00 – 21.15 mācību centra Hansa Training tiešsaistē.

 

 

PASNIEDZĒJI

 

Inese Blanka – lietvedības speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Strādājusi Latvijas Nacionālajā arhīvā, Kultūras ministrijā, kā vecākā referente dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī lielā uzņēmumu grupā par lietvedības un arhīva speciālisti.
Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē.
Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

 

 

 

martins_zvigulis-1

Mārtiņš Zvīgulis – Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā. Lasīt vairāk>>

 

 

   

 

 

 

  

  

Liga

Līga Alberliņa – daudzpusīga un interesanta personība, kura strādājusi gan par pirmsskolas skolotāju, gan TV producenti, gan projektu vadītāju. Līga sākusi darboties grāmatvedības jomā pēc pašas iniciatīvas, jo vēlme “urbties līdz saknei” liek viņai nemitīgi augt un attīsties. Apvienojot darbu un mācības, Līga ieguvusi maģistra grādu ekonomikā un starptautiski 21 Eiropas valstī atzītu grāmatveža Kompetences sertifikātu. Paralēli algotam darbam Līga nodibinājusi savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus un konsultē klientus nodokļu, grāmatvedības un darba likumdošanas jomā, kā arī sagatavo dokumentāciju, konsultē par uzņēmuma reģistrāciju un likvidāciju. Pēdējos četrus gadus darbojusies uzņēmuma valdes locekles amatā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā. Lasīt vairāk>>

  

 

 

Anita Rošāne – Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. Paralēti profesionālai darbībai sadarbojas ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, Kohleāro implantu biedrību un sniedz savu sociālo ieguldījumu sabiedrības sapratnes veicināšanai.

 

 

 

PROGRAMMA

 

Lietvedība

Lietvedības jēdziens un tiesiskā bāze. Dokumentu grupas un veidi. Dokumentu noformēšana un rekvizīti. Dokumentu noformēšanas īpatnības. Dokumentu aprite, reģistrācija un kontrole. Dokumentu glabāšana un arhivēšana. Arhīvu veidi. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana. Praktiskie darbi. Rīkojumu, izziņu, sarakstes dokumentu, organizatorisko dokumentu un personāla dokumentu parauga sastādīšana. Dokumentu reģistrācijas žurnāla noformēšana un lietu nomenklatūras sastādīšana.

 

Mārketings

Ko komunikācijā no Tevis sagaida sarunas partneris. Kā veidojas cilvēka emocijas un kā panākt pozitīvu reakciju. Valodas konstrukcijas, ko lietot sagaidot cilvēku un tikšanās laikā. Rakstīto tekstu uzbūves, lai aiznestu domu līdz lasītājam. Tekstu rakstīšana mājas lapām – kas patīk meklētājiem.

 

Grāmatvedības pamati

Skaidrās naudas operācijas veikšana un to ierobežojumi. Kases operāciju uzskaites noteikumi un dokumentu noformēšana. Kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Bezskaidras naudas operāciju veikšana un to noformēšana dokumentos. Maksājumu uzdevums. Avansa norēķins. Preču kustība. Attaisnojuma dokuments, preču piegādes dokuments. LR nodokļu sistēma. Darba algas aprēķins. Slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins. Sociālie pabalsti. Bilances jēdziens.

 

Lietišķā etiķete

Lietišķās komunikācijas būtība. Birokrātiskais žargons un politkorektums. Lietišķās komunikācijas universālie likumi. Lietišķās komunikācijas riski un iespējas. Lietišķās komunikācijas argumentācija un tās riski. Definēšanas problēmas Definēšanas iespējas. Prezentāciju veidošanas kļūdas un riski. Prezentāciju stila uzlabošanas iespējas. Tipiskākās kļūdas stilā un loģikā lietišķajā komunikācijā.

 

 

KURSU CENA – 237,00 EUR 

Cenā iekļauts: 11 nodarbības (46 ak.st.), apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

!!! Ja kursa dalībnieks savu dalību kursos atsauc piecas dienas pirms kursa sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa kursa dalībniekam  tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.

Ja dalība kursos tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms kursa sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat ņemt dalību kursos, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot e-pastā: info@hansatraining.lv

Ja dalībnieks nav piedalījies kursos, dalības maksa netiek atgriezta.

 

IZDEVĪGI!

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Grāmatvedības kursi iesācējiem = 520,00 EUR vietā tikai 420,00 EUR!*

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Personāla vadības speciālistu kursi = 471,00 EUR vietā tikai 380,80 EUR!

 

*Komplekta summa nesummējas ar citām akcijām/atlaidēm!

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka izvēlējos šos kursus. Jauka atmosfēra, zinoši pasniedzēji, kas papildināja manas zināšanas. /Kristīne Priedīte/
 • Lieliski kursi kvalifikācijas paaugstināšanai. Ļoti patika darba drošības un lietvedības lekcijas. /Junna Rudjaga, Markvarta SIA/
 • Noteikti ieteicams iesācējiem un personām, kam ir neliela pieredze biroja vadības sfērā. Daudz noderīgas un praktiskas informācijas. /Una Kazaine, Franzoni & Co SIA/
 • Ļoti atsaucīgi, pozitīvi, patīkami, pretimnākoši, cilvēcīgi pasniedzēji. Paldies! /Laila Vidiņa, LAIRITA SIA/
 • Priecājos par savu izvēli, jo Hansa Training pasniedzēji ir ļoti zinoši un izpalīdzīgi. Visvairāk priecācojs, ka pasniedzēji pēc nodarbībām ar prieku sniedza konsultācijas interesējošajos jautājumos. Paldies! /Evija Cumakova/
 • Apskatot citus piedāvājumus, kur piedāvā apgūt biroja vadītāju zināšanas, mani pārsteidza tas, ka par tādu mācību maksu šeit tiek piedāvāts 50 akadēmiskās stundas. Esmu ļoti apmierināta, jo kursos ieguvu daudzpusīgu informāciju, kas noderēs ne tikai biroja vadītājas profesijā. /Aija Kivleniece/
 • Kursi lieliski der tiem, kuri ātrā laikā vēlas iegūt pamatzināšanas kādā viņiem interesējošā sfērā. /Ivonda Malahova/
 • Ļoti pozitīva atmosfēra. Paldies! /Jolanta Nicmane, SIA Prodimpekss Loģistikas grupa/
 • Ļoti laba pieeja apmācībai un konkrēti materiāli. Visiem, kam vajag paaugstināt kvalifikāciju, Hansa Training ir risinājums! /Artjoms Panfilovs/
 • Zinoši, atsaucīgi pasniedzēji! Ļoti labi materiāli! /Lilija Gūtmane/
 • Labs veids kā pavadīt savu laiku. Kursu atmosfēra ļoti pozitīva un viss tiek paskaidrots saprotamā valodā. Paldies par lietderīgi pavadīto laiku! /Vita Pokovba/
 • Pozitīvi pasniedzēji, lieliska atmosfēra. Uz katru jautājumu tiek rasta atbilde. Patīkami, ka kursos ietvertas arī prakstiskās nodarbības, ne tikai teorija. Paldies par šo lietderīgi izmantoto laiku! /Elīna Silakrankere/
 • Liels Jums paldies par sniegtajiem kursiem! Informācijas apjoms un daudzveidība bija pietiekoša tiem darbiniekiem, kas pirmo reizi sastapās ar biroja vadītāja amata pienākumiem! /Olga Semova/
 • Lieliski kursi sevis pilnveidošanai un attīstīšanai. Jaukas un profesionālas pasniedzējas! Iesaku! /Laura Skrastiņa/
 • Kursi ļoti vērtīgi, lietvedības pamati tiek ielikti labi. Notiekti nenožēloju, ka izvēlējos Hansa Training, patīkama attieksme, kafija, augļi un, protams, labi pasniedzēji. Iesaku visiem, kas vēlas uzzināt un iemācīties ko jaunu vai vienkārši salikt punktus uz "i". /Lelde Lauberte/
 • Uzskatu, ka kursu organizācija bija augstākajā līmenī, kā biju gaidījusi. Viss bija lieliski! /Žastīne Skrebele/
 • Patika, ka lekcijas notika brīvā, draudzīgā veidā, nejutu atstatumu starp lektoru un studentiem. Ļoti lietderīgi kursi, saturs pasniegts skaidri un saprotami, daudz izdales materiālu. Patīkama atmosfēra ar kafijas pauzēm. /Jekaterina Vasiļenko/
 • Patika izdales materiāli un organizācija gan teorētiskajās nodarbībās, gan praktiskajās nodarbībās. /Sarmīte Bembere/
 • Patīkami un atsaucīgi pasniedzēji, superīgi sagaidītāji, pozitīva un jauka atmosfēra papildus jaunajām un noderīgajām zināšanām. /Kristīne Kociņa/
 • No perfekto biroja vadītāju kursiem ieguvu nepieciešamo informāciju tālākiem darbiem. /Ilona Vilciņa/
 • Esmu ļoti apmierināta, ka izvēlējos šo kursu un šajā mācību centrā, kursa laikā ieguvu daudz lietderīgu informāciju. Patika praktiskās nodarbības, kas palīdzēja saprast apgūto. /Tatjana Gorbačova/
 • Patika materiālu klāsts, pasniedzēju atsaucība, ko noteikti vajadzētu saglabāt. Paldies par iegūtajām zināšanām! Kursi noteikti noderēs turpmākai darbībai, jo ir iegūta gan noderīga informācija, gan bagātīgi materiāli. /Aija Drēģere/
 • Patika pasniedzēji, dienas un laiks. Bija interesanti - līdz ar to viegli pārstrādāt informāciju. /Elizabete Vevere/
 • Lieliski pasniedzēji! Vērtīgas praktiskās nodarbības. Mācību process ir kompakts, bet ļoti vērtīgs un viegli izprotams. /Vineta Drēviņa/
 • Ļoti pozitīvas un zinošas pasniedzējas, sirsnīga atmosfēra nodarbībās. /Jūlija Staņeviča/
 • Ļoti patika, ka visās nodarbībās tika izdalītas izprintētas pasniedzēju prezentācijas un bija iespēja 100% iedziļināties viņu stāstītajā. /Dita Žukovska/
 • Meitenes ļoti atsaucīgas, pieskatīja manu meitu (3 gadi) un aizdeva telefona lādētāju, garda kafija un patīkami pasniedzēji. /Baiba Ivanova/
 • Izcili. Patīkami atnākt vakarā, kur sagaida ar siltu tēju, kafiju. Ļoti dažādi, bet kolorīti pasniedzēji! /Inese Āboliņa-Ābola/
 • Kursi bija vērtīgi ar ieskatu visās biroja vadītāja darba jomās. Pieeja materiāla pasniegšanai katram pasniedzējam ir atšķirīga, tādēļ jārēķinās, ka katru jomu sanāks apgūt nedaudz citādākā “dziļumā”! /Katrīna Īviņa/
 • Liels paldies par jauko un sirsnīgo uzņemšanu! Pasniedzēji ir ļoti zinoši un spēj izskaidrot tā, lai arī tāda kā es, kas saskaras pirmo reizi ar šādu mācību materiālu, varētu saprast. Iesaku šīs mācības ikvienam nezinātājam. /Anita/

Aizvērt

Pieteikuma anketa