LV | RU

Grāmatvedības kursi iesācējiem – 2024.gada 23. aprīlī

 

Grāmatvedības kursi iesācējiem – 23.aprīlī

11058089_543583832457988_5390277268617948208_oJebkurai biznesa sfērai ir nepieciešama grāmatvedība, tikai ciešā sadarbībā uzņēmējdarbībai ar grāmatvedību ir iespējams realizēt nospraustos mērķus. Tas nozīmē, ka grāmatveži būs vajadzīgi vienmēr, un uzsākot darbu, Jums vienmēr būs iespējas profesionālai un karjeras izaugsmei. Grāmatveža profesija mūsdienās pelnīti tiek uzskatīta par ļoti pieprasītu un labi atalgotu amatu.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Grāmatvedības kursus iesācējiem, kas notiks no 23.04.2024. – 27.06.2024.  tiešsaistē.

 

MĀCĪBU MĒRĶIS

Šie kursi paredzēti gan tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar grāmatveža profesiju, gan arī uzņēmējiem un vadītājiem, kam nepieciešamas zināšanas, kas palīdzēs pareizi plānot un virzīt finanses, kā arī izprast grāmatvedības procesus uzņēmumā. Mūsu profesionālā pasniedzēja apmācīs Jūs patstāvīgam darbam mazos un vidējos uzņēmumos, piedāvājot bilancspējīgam grāmatvedim nepieciešamās pamatzināšanas un iemācot sagatavot uzņēmuma gada pārskatus.

 

Kursu laikā Jūs iegūsiet zināšanas patstāvīgam darbam ar grāmatvedības programmu „Tildes Jumis”.

 

PROGRAMMA

1. Grāmatvedības uzskaites pamati:

 • grāmatvedības uzskaites organizācija un principi,
 • grāmatvedības bilance,
 • bilances aktīvi un pasīvi,
 • uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi,
 • peļņas un zaudējumu pārskats.

 

2. Konti grāmatvedības uzskaitē:

 • aktīvi-pasīvie konti,
 • bilances konti,
 • kontu divkāršā ieraksta būtība un nozīme,
 • grāmatvedības bilances sastādīšana no kontiem.

 

3. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite:

 • darījumi, kuriem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis ar likmi 21%, 12%, 5% un 0%,
 • PVN reversais,
 • ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi,
 • nodokļa rēķins un priekšnodokļa atskaitīšana,
 • kārtība, kā aprēķina PVN summu, kas jāiemaksā budžetā,
 • PVN deklarācija.

 

4. Naudas līdzekļu uzskaite:

 • kases operāciju uzskaite,
 • norēķinu konta operāciju uzskaite.

 

5. Norēķinu uzskaite:

 • ar norēķinu personām (avansa norēķins),
 • ar debitoriem un kreditoriem.

 

6. Preču materiālo vērtību uzskaite:

 • preču un taras uzskaite un novērtēšana,
 • preču realizācija,
 • dabīgo zudumu un bojāto preču norakstīšana.

 

7. Pamatlīdzekļi:

 • pamatlīdzekļu novērtēšana,
 • pamatlīdzekļu nolietojums finanšu grāmatvedībā,
 • pamatlīdzekļu noma, līzings,
 • pamatlīdzekļu pārdošana un norakstīšana.

 

8. Autotransports uzņēmumā:

 • noma un bezatlīdzības lietošana,
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis,
 • transportlīdzekļa izmantošana tikai uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām un maršrutu kontroles sistēma,
 • transportlīdzekļa izmantošana saimnieciskajā darbībā un darbinieku un citu personu personīgajām vajadzībām,
 • ar transportlīdzekļu ekspluatāciju saistīto izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība,
 • priekšnodokļa par iegādātu, nomātu vieglo automobili atskaitīšanas kārtība.

 

9. Darba apmaksas uzskaite:

 • darba apmaksas veidi un to uzskaite,
 • vidējās algas aprēķināšana,
 • darba algas aprēķina piemēri.

 

10. Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaites kārtība un deklarācija.

 

 

Programmas apguvēji spēs reģistrēt saimnieciskos darījumus, sastādīt kontu apgrozījuma pārskatu, sastādīt bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķinu, novērtēt uzņēmuma līdzekļus un saistības, sastādīt mēneša un gada finanšu pārskatus un izveidot uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas, piemērot divkāršo kontu ieraksta metodi, veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju, aprēķināt nodokļus.

 

Apmācību kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

 

PASNIEDZĒJS

Inga Grigule – profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā trīsdesmit gadu darba pieredzi. Ārpakalpojumu grāmatvede, kura apkalpo gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātās personas, kuras strādā visdažādākajās uzņēmējdarbības jomās. Strādā kā grāmatvedības pasniedzēja no 2009. gada. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un LEADER projektu vērtētāja ar vairāku gadu pieredzi. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, kā arī biznesa uzsākšanā un projektu rakstīšanā. Lekcijās dalās ar piemēriem no savas praktiskās pieredzes ar klientiem un sadarbības ar VID. Ieguvusi maģistra grādu Finanšu vadībā. Kopā ar studentien “izbrien” vissarežģītākās finanšu un vadības grāmatvedības takas. 

 

 

 

 

 

KURSU NORISE: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.15  tiešsaistē.

 

 

KURSU CENA: 323,00 EUR 
Cenā iekļauts 2,5 mēnešu kurss (80 akadēmiskās stundas), 20 mācību vakari/nodarbības, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība – pēc kursu beigšanas. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas. 

Piesakoties jebkuram Hansa Training kursam vai semināram*:

Ar tuvāko kursu un semināru piedāvājumu varat iepazīties šeit: http://hansatraining.lv/events/

*Kursa vai semināra apmaksa jāveic norādītajos datumos.

 

Akcija nesummējas ar citām atlaidēm/akcijas piedāvājumiem!

 

 

Papildinformācija pa mob. tālr. 20844488 vai rakstot uz e-pasta adresi info@hansatraining.lv