LV | RU

Vineta Ikauniece – Ozoliņa

Vineta_IkaunieceMg.Psych., Mg.HR. Vineta Ikauniece-Ozoliņa ir biznesa un personiskās izaugsmes treneris – konsultants. Sertificēts Darba un organizāciju psihologs. Diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs. Veselīga dzīves veida veicināšanas speciālists.

Vairāk nekā 20 gadu pieredze klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju, personāla speciālistu un dažāda līmeņa biznesa vadītāju profesionālo iemaņu attīstīšanā.

 

“Esmu izstrādājusi un aprobējusi „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PROGRAMMU SEKMĪGAM DARBAM AR CILVĒKIEM” (novadīti vairāk nekā 1000 kursi). Programma sastāv no atsevišķiem moduļiem, kas tiek elastīgi pielāgoti konkrētām klientu vajadzībām : „Profesionāla klientu apkalpošana pa tālruni un klātienē”; „Uz sadarbību orientēta saskarsme”; „Prasme pārliecināt = prasme pārdot.”; „Saskarsme ar dažāda tipa cilvēkiem”; “Konfliktu risināšana. Sarunu vešanas prasmju treniņš”; „Prezentācijas iemaņu attīstīšana”.

“Personāla vadības skola”; „Vadīšanas prasmju pilnveidošana”; „Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes”; ”Darbinieku motivēšana”, „Darbinieku lojalitātes veicināšana”; „Komandas veidošana”; “Deleģēšanas prasmju treniņš”; “Atgriezeniskās saites sniegšanas treniņš”; „Intervēšanas iemaņas vadītājiem”; “Biroja vadības skola”.

„Personiskās efektivitātes treniņš”; „Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana”; „Dzīves laika menedžments”; “Sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids – augstām darba spējām”; ”Stresa menedžments”.

 

Vadot tālākizglītības kursus, izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt vēl nenozīmē prast. Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips – izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem, lekcijām, kuros klausītāji klausās, skatās, pieraksta – saņem zināšanas, videotreniņa dalībniekiem piedaloties lomu spēlēs, ir iespējas ātrāk iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi – saņemt video atgriezenisko saiti – pašam sevi redzēt no malas.

 

Ar videotreniņa metodi apmācību efektivitāte pieaug neskaitāmas reizes, samazinot laiku, kas nepieciešams jaunu ieradumu veidošanai un ieviešanai dzīvē. Nereti pietiek ar vienu videoatgriezenisko saiti, lai vairs ”nekāptu uz tā paša grābekļa”. Turklāt videotreniņa laikā tiek attīstīta arī humora izjūta, trenēta pašapaziņa. Treniņi notiek draudzīgā, pozitīvā gaisotnē, kas ļauj sevi un citus pieņemt kādi esam.”