LV | RU

Vineta Ikauniece – Ozoliņa

Vineta_IkaunieceMg.Psych., Mg.HR Vineta Ikauniece – Ozoliņa ir personāla trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi. Novadīti vairāk nekā 1000 biznesa semināri – treniņi klientu apkalpošanas sfēras darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanai, kā arī vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšanai. Sertificēts praktiskais psihologs, sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs, akmeologs – speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā.

 

 

“Man patīk sadarboties ar cilvēkiem, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi un savas profesionālās prasmes. Man patīk mācīties pašai un dalīties savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esmu izvēlējusies profesiju – personāla treneris. Esmu sertificēts praktiskais psihologs, diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs.

 

Ir arī sporta trenera pieredze. 15 gadus esmu profesionāli nodarbojusies ar vieglatlētiku. Joprojām man pieder Latvijas rekordi visās sprinta distancēs sievietēm 60m,100m, 200m un 400m. Sportiskais rūdījums noder, strādājot par biznesa treneri jau vairāk kā 10 gadus.

 

Bizness nav sports, tomēr arī biznesā ir treneri, kuri palīdz attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas, apgūt jaunas zināšanas, attīstīt personības īpašības, kas ļauj būt sekmīgākiem biznesa un personisko mērķu sasniegšanā.

 

2001. gadā Sankt-Pēterburgas Akmeoloģijas Akadēmijā papildināju savas zināšanas psiholoģijā un ieguvu psihologa-akmeologa kvalifikāciju. Akmeologs – speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes attīstīšanā un organizāciju attīstībā.

 

Turpinot specializēties organizāciju psiholoģijā, 2005. gadā papildināju jau iegūto maģistra grādu psiholoģijā ar Profesionālo Maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa Vadības Augstskolā, iegūstot arī personāla vadītāja kvalifikāciju. Iegūtās zināšanas noder gan ikdienas darbā, gan veidojot jaunas korporatīvo kursu programmas dažādām organizācijām.

 

Esmu uzkrājusi lielu praktiskā darba pieredzi, darbojoties organizāciju attīstības jomā jau no 1998. gada – Lattelekom Mācību centrā, Komunikāciju grupā, SIA „Balsts” Mācību centrā, kā arī vadot Starptautiskās lidostas „Rīga” Mācību centru, izveidojot instruktoru komandu, kas spēj nodrošināt nepieciešamo kvalifikāciju 1300 lidostas darbiniekiem, kā arī sniegusi konsultācijas vadot gan atsevišķus kursus, gan izveidojot korporatīvās mācību programmas ap pussimts dažādās organizācijās.

 

Mana iegūtā pieredze personāla atlasē, veidojot ap 500 Video CV darba meklētājiem, var noderēt gan darba meklētājiem, gan darba devējiem. Darbojoties personālvadības un mārketinga projektu jomā, iegūta unikāla pieredze sekmīgā inovatīvā kolektīvās iepirkšanās portāla Superakcijas.lv darbības attīstīšanā, kas jau nosvinējis 3 gadu jubileju.

 

Esmu izstrādājusi un aprobējusi (novadīti ap 500 kursi) „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PROGRAMMU SEKMĪGAM DARBAM AR CILVĒKIEM”, kura sastāv no atsevišķiem moduļiem (katrs modulis 16-24 st.): „ Profesionāla klientu apkalpošana”, „Uz sadarbību orientēta saskarsme”, „Saskarsme pa tālruni. Telemārketings”, „Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana”, „Prasme pārliecināt. Prasme pārdot”, „Saskarsme ar dažāda tipa cilvēkiem. Konfliktu risināšana”, ”Stresa menedžments”, „Prezentācijas iemaņu attīstīšana” „Vadīšanas psiholoģija un prasmes”, „Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori un novērtēšanas metodes”,” Darbinieku motivēšana”, „Komandas veidošana”, „Intervēšanas iemaņas vadītājiem”, „Sarunas kā darba instruments”, „Dzīves laika menedžments”, „Personiskās efektivitātes treniņš”, „Darbinieku lojalitātes veicināšana”.

 

Savos kursos izmantoju interaktīvas mācību metodes, lai savienotu teoriju ar praksi. Zināt un prast nav viens un tas pats. Videotreniņā darbojas svarīgs apmācību pamatprincips izmēģināt pašam. Atšķirībā no semināriem, lekcijām, kuros klausītāji klausās, skatās, pieraksta – saņem zināšanas, videotreniņa dalībniekiem piedaloties lomu spēlēs vai prezentējot sevi vai savu biznesu, ir iespējas iegūt jaunas iemaņas un adekvātu priekšstatu pašam par sevi – saņemt video atgriezenisko saiti – pašam sevi redzēt no malas, kā arī atgriezenisko saiti no grupas un vadītāja.

 

Ar videotreniņa metodi apmācību efektivitāte pieaug neskaitāmas reizes. Jaunu iemaņu izveidošanai parasti nepieciešamas vismaz 3 nedēļas regulāri ikdienas treniņi. Pēc savas lomu spēles videoieraksta noskatīšanās un atgriezeniskās saites saņemšanas no vadītāja un grupas, nereti pietiek ar vienu mēģinājumu, lai vairs ”nekāptu uz tā paša grābekļa”. Turklāt videotreniņa laikā tiek attīstīta arī humora izjūta, procesi notiek draudzīgā, pozitīvā gaisotnē, kas ļauj sevi pieņemt kādi esam, jo neviens, arī vadītājs nav perfekts.”