LV | RU

Valentīns Buiķis

Valentins_Buikis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nostrādājis 13 gadus, šajā laikā bijis gan izmēģinājuma laboratorijas priekšnieks, gan zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieks. Šobrīd SIA ISOBALT valdes priekšsēdētājs, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Policijas koledžas ugunsdrošības kursu lektors. Pasniedzējs ar daudzu gadu pieredzi, uzstājies dažādās konferencēs Latvijā un citur pasaulē. Sertificēts tiesu eksperts ugunsgrēku tehniskajā izpētē, sertificēts elektrospeciālists elektroietaišu tehnisko parametru tehniskajā ekspertīzē.  Dažādu publikāciju autors, sarakstījis arī vairākus darbus par ugunsdrošības jomu, ugunsgrēku izmeklēšanu, izpēti, evakuācijas plāniem, civilo aizsardzību u.c. tēmām.