LV | RU

Tiešsaistes seminārs “Stress un izdegšana – tehnikas un praktiski risinājumi labsajūtas stiprināšanai”

 

Šis seminārs paaugstinās jūsu spēju pārvērtēt un izmainīt savus ikdienas ieradumus, atpazīt nevēlamo, saredzēt “bīstamās” pazīmes sevī un citos.

 

Katrs dalībnieks iegūs zināšanas, kā palīdzēt sev un pats galvenais – uzdrošināsies veidot savu ikdienu labāku!

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā tiešsaistes semināru “Stress un izdegšana – tehnikas un praktiski risinājumi labsajūtas stiprināšanai”, kas notiek no plkst. 14.00 – 17.30 tiešsaistē.

 

SEMINĀRA TĒMAS

  • Stress un vispārējās adaptācijas sindroms – vai iespējams izvairīties no stresa? Kas ir stress un kādēļ tas rodas, kas to izraisa.
  • Profesionālā izdegšana – vides, sociālie, fiziskie, individuālie u.c. faktori. Kas izraisa un kādas profesijas tas skar visvairāk. Kā tos atpazīt sevī un citos?
  • Organisma nolietošanās un kādi ir mani individuālie stresori, kas var izraisīt izdegšanu.
  • Individuālais bioloģiskais ritms, rezistence un izdegšana – izzināšana, saistība.
  • Psihorelaksācijas tehnikas.
  • Līdzsvara aplis un mani personiskie resursi.

 

PASNIEDZĒJS

Anita Rošāne – Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. Paralēti profesionālai darbībai sadarbojas ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, Kohleāro implantu biedrību un sniedz savu sociālo ieguldījumu sabiedrības sapratnes veicināšanai.

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 14.00 – 17.30 (ar 15 min. pauzi) tiešsaistē.

 

CENA: 55,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (4 ak.st.), mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

 !!! Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms semināra sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa semināra   dalībniekam tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.

 Ja dalība seminārā tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms semināra sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.

 Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat piedalīties seminārā, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot   e-pastā: info@hansatraining.lv

 Ja dalībnieks nav piedalījies seminārā, dalības maksa netiek atgriezta.

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa