LV | RU

Seminārs “Tērauda konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 1090. Būvniecības procesi un Būvuzraudzība” – 6. decembrī

buvnieciba1Padziļinātais seminārs par tērauda konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 1090 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

Ņemot vērā lielo interesentu skaitu, sagatavots īpašs modulis par Eirokodeksu un standartu prasībām attiecībā uz tērauda konstrukcijām.

 

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. LVS EN 1090 standarts nosaka specifiskas prasības tieši tērauda konstrukcijām. Kādas ir galvenās prasības? Kādi ir galvenie kritēriji tērauda konstrukciju būvniecības procesos un būvuzraudzībā? Kā darbosies standarts LVS EN praktiskā darbībā objektā?

 

Par to visu uzzināsiet seminārā “Tērauda konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 1090. Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei”, ko vadīs praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

 

Semināra mērķauditorija – visas tērauda konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Ieguvumi no semināra – padziļinātas zināšanas par tērauda konstrukciju standartu LVS NE 1090, tā vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Seminārā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

 

PROGRAMMĀ

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
 • 6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 1990 principi 
 • Tērauda konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
 • Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 1090 
 • Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida 
 • Kvalitātes prasības metināšanas darbiem 
 • Kvalitātes prasības skrūvētiem savienojumiem 
 • Kvalitātes prasības tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai atkarībā no vides iedarbēm 
 • Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma) 
 • Praktiski piemēri 
 • Diskusijas.

 

PASNIEDZĒJS

Rihards_AbolsRihards Ābols – absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 2017. gada 6. decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

SEMINĀRA CENA: 93,00 EUR.

Cenā iekļautas kafijas pauzes, vērtīgi mācību materiāli un zināšanu apguvi apliecinošs sertifikāts.

SEMINĀRA APMEKLĒJUMS DOD KVALIFIKĀCIJAS PUNKTUS BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI UN SERTIFICĒTO BŪVSPECIĀLISTU PRAKSES UZRAUDZĪBAI!

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa

captcha