LV | RU

Telemārketinga pamati

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem:
- telemārketinga paņēmienu pamatus
- iespēju atgriezties darba tirgū pieprasītā speciālitātē
- pamatu turpmākai personīgajai attīstībai un tālākizglītībai.

 

Programmas uzdevumi

Apmācību laikā iepazīstināt izglītojamos ar telemārketinga galvenajiem principiem, pārdošanas tehnikām, klienta vajadzību izzināšanas veidiem, pilnveidot viņu komunikācijas un pārdošanas prasmes, kā arī uzlabot pašapziņu un pārliecību par sevi.

 

Programmas mērķa grupas

Apmācību programma izstrādāta cilvēkiem, kuri vēlas spert pirmos soļus telemārketingā. Programma īpaši paredzēta bezdarbnieku un invalīdu apmācībai. Telemārtketinga darba specifika ļauj cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū. Grupas lielums 8 – 12 cilvēki.

 

Izglītojamie iegūst prasmes:

Izejošo zvanu veikšanā
Uzņēmuma pakalpojumu pārdošanā
Klientu piesaistīšanā pa telefonu
Vizīšu pieteikšanā un organizēšanā
Klientu datu bāzes atjaunošanā un izmantošanā
Komunikāciju un sadarbības prasmes
Prasmes pārliecināt
Prasmes izzināt klienta vajadzības
Stresa menedžmentā.

 

Izglītojamie tiks sagatavoti ne tikai darbam telemārketingā. Iegūtās prasmes un iemaņas ļaus drošāk meklēt darbu un piedāvāt sevi darba tirgū.

 

Programma tiks īstenota SIA Professional Marketing telpās Brīvības ielā 58, Rīgā.

Programmas apjoms ir 48 mācību un prakstisko nodarbību stundas, kuras tiek īstenotas 6 darba dienās laikā no 9.00 līdz 16.00. Pēc mācību kursa beigām izglītojamie iziet 4 dienu praksi uzņēmumā. Sekmīgi kursu pabeigušajiem tiks piedāvāta iespēja strādāt uzņēmumā.

 

Pielietojamās mācību metodes:

Informatīvas lekcijas katrā tēmā, praktiskās nodarbības, mācīšanās darot, diskusijas, procesa imitācijas spēles, situāciju analīze, patstāvīgais darbs mājās (balss treniņš, mīmikas treniņš, prezentāciju sagatavošana, sarunu modeļi, u.c.)

 

Kursos apskatāmās tēmas:

Preču, pakalpojumu pārdošana pa tālruni – loģika, īpatnības un nianses
Nepieciešamo tehnoloģiju pielietošana telemārketinga speciālista darbā
Prezentācijas prasmju attīstīšana
Verbālā un neverbālā komunikācija
Treniņš patīkamai un pārliecinošai balsij
Sarunu modelis, tā psiholoģiskie aspekti
Argumentācijas tehnikas un iebildumu pārvarēšana
Darījuma noslēgšanas metodes
Sarunas un darījuma noslēgums.

 

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pielietojums imitācijas spēlēs un to vērtējums (trenera un grupas biedru), individuālo prezentāciju vērtējums, visu 48 stundu apmeklējums, 7 dienu prakse uzņēmumā un uzņēmuma vadības vērtējums.
Izglītojamie, kuri ir apguvuši izglītības programmu un saņēmuši kopējo novērtējumu ne mazāku par ‘5’, saņem Apliecību.

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa
captcha