LV | RU

Seminārs “Ūdens apkures, vēdināšanas sistēmas. Izbūve un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336″ – 28. martā

bilde2

Padziļinātais seminārs par ūdens apkures, vēdināšanas sistēmu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336 ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā. Ņemot vērā lielo interesentu skaitu, sagatavots īpašs kursa modulis par eirokodeksu un standartu prasībām attiecībā uz ūdens apkures un vēdināšanas, dzesēšanas sistēmām.

 

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. LVS EN 12599 un LVS EN 14336 standarti nosaka specifiskas prasības tieši ūdens apkures un vēdināšanas sistēmu izbūvei. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi ir galvenie kritēriji ūdens apkures, vēdināšanas un dzesēšanas sistēmu būvniecības procesos un būvuzraudzībā? Kā darbosies šo standartu lietošana praksē objektā?

 

Par to visu uzzināsiet seminārā “Ūdens apkures, vēdināšanas sistēmas. Izbūve un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei”, ko vadīs praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

 

Semināra mērķauditorija – ūdens apkures, vēdināšanas un dzesēšanas sistēmu izbūvē iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, projektētāji, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Ieguvumi no semināra – padziļinātas zināšanas un izpratne par ūdens apkures un vēdināšanas sistēmu izbūvi saskaņā ar standartiem LVS EN 12599 un LVS EN 14336, to vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Kursā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

 

PROGRAMMĀ

Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
Būvniecības un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
Eirokodeksa LVS EN 1990 “Basis of structural design” pamatprincipi
Piemērotie standarti apkures, vēdināšanas un dzesēšanas projektēšanai
Projektēšanas principi, kvalitāte
AHU (Air Handling Unit)
Ventilācijas sistēmu kvalitātes kontrole, nodošana ekspluatācijā
Ūdens apkures sistēmas – projektēšana, izbūve
Dokumentācija praktiskai piemērošanai
Praktiski piemēri
Diskusijas.

 

PASNIEDZĒJS

Rihards_Abols

Rihards Ābols – absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

 

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 2018. gada 28. martā no plkst. 10.00 līdz 14.30 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

SEMINĀRA CENA: 70,00 EUR.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, vērtīgi mācību materiāli un mācību apguvi apliecinošs sertifikāts.

 

SEMINĀRA APMEKLĒJUMS DOD KVALIFIKĀCIJAS PUNKTUS BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI UN SERTIFICĒTO BŪVSPECIĀLISTU PRAKSES UZRAUDZĪBAI!

 

 

Plašāka informācija zvanot pa tālruni 66100630 vai rakstot uz e-pasta adresi info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa
captcha