LV | RU

Praktiskais seminārs “Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana” / tiešsaistē

gada parskats

 

Jauns gads ir sācies un strauji tuvojas gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņi. Kā tos aizpildīt pareizi un nekļūdīties? Kas šogad ir jādara citādāk, nekā iepriekš? 

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā praktisku semināru “Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana”, kas notiks no plkst. 10.00 – 14.30 tiešsaistē.

 

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

1. Normatīvais regulējums – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, MK noteikumi Nr. 775 (2015), MK Nr. 399 (2016), Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
2. Aktuālie jautājumi par gada pārskata sagatavošanu (gada pārskata posteņu inventarizācija, norēķinu salīdzināšana, uzkrājumu veidošana, kontu atlikumu pārbaude, šaubīgie debitori).
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas un posteņi.
4. Sabiedrību iedalījums kategorijās (mikro, maza, vidēja, liela), finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no sabiedrības kategorijas.
5. Starpperiodu finanšu pārskati.
6. Gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude.
7. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana EDS.

 

 

PASNIEDZĒJS

Maira Lāce – profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā astoņu gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Strādājusi AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” par galveno grāmatvedi. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus. Ieguvusi bakalaura grādu Finanšu vadībā.

 

 

 

Semināra norise: 1 diena, no plkst. 10.00 – 14.30 tiešsaistē.

 

Semināra cena: 65,00 EUR 
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli un iegūtās zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa