LV | RU

Praktiskais seminārs “Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana”

gada parskats

 

Jauns gads ir sācies un strauji tuvojas gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņi. Kā tos aizpildīt pareizi un nekļūdīties? Kas šogad ir jādara citādāk, nekā iepriekš? 

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Jums apmeklēt praktisku semināru “Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana”, kas notiks 1 dienu no plkst.10.00 – 15.00 mācību centra telpās Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:

1. Normatīvais regulējums – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, MK noteikumi Nr. 775 (2015), MK Nr. 399 (2016), Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
2. Gatavošanās gada pārskatam (uzņēmuma aktīvu inventarizācijas, norēķinu salīdzināšana, uzkrājumu veidošana, kontu atlikumu pārbaude, kontu slēgums).
3. Gada pārskata sastāvs atbilstoši sabiedrību kategorijām (mikro, maza, vidēja, liela), pārskatu shēmas.
4. Izmaiņas grāmatvedības politikā un gada pārskata posteņu uzskaites un novērtēšanas principos saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos u.c.
5. Starpperiodu finanšu pārskati.
6. Gada pārskatu revīzija un ierobežotā pārbaude.
7. Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana EDS.
8. UIN deklarācija un avansa maksājumu aprēķins-izmaiņas.

 

 

 PASNIEDZĒJS

Ita_BekertaIta Bekerta – profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar ilggadēju darba pieredzi. Galvenās grāmatvedes, grāmatvedības dienesta vadītājas amatā strādājusi jau 19 gadus. Ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā (LLU, 2006) ) un regulāri papildina zināšanas kursos un semināros savā specialitātē.
Ita ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, precīza un korekta, strādā un dzīvo pēc atziņas, ka “tas, ko darām ir jācenšas izdarīt perfekti, citādi nav vērts tērēt laiku” /A.Reiniks/.
Gatavo uzņēmumu gada pārskatus (pieredze darbā ar zvērinātiem revidentiem), nodokļu deklarācijas, veic uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un to uzskatāmu prezentāciju uzņēmuma īpašniekiem un vadībai. Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID. Regulāri vada seminārus, lekcijas, kursus par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.
Optimistiska un komunikabla pasniedzēja, kura labprāt dalīsies ar Jums savās teorētiskajās un praktiskajās grāmatvedības zināšanās.

 

 

Semināra norise: 1 diena, no 10.00 – 15.00 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

Semināra cena: 72,00 EUR.
Cenā iekļautas 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, iegūtās zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas un augļu pauzes.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa