LV | RU

Seminārs “Grozījumi Darba likumā un darba tiesisko attiecību vadība”

Personāla vadībā tieši darba tiesisko attiecību vadība ikdienā aizņem ievērojami daudz laika. Piedāvājam semināru darba tiesību jautājumos personāla vadītāja skatījumā – aktuālās, ikdienā biežāk un ne tik bieži sastopamās situācijas un risinājumi, aktualitātes un izmaiņas. Seminārā runāsim arī par grozījumiem Darba likumā, kas stājās spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā semināru “Grozījumi Darba likumā un darba tiesisko attiecību vadība”, kas notiks no plkst. 10.00 – 16.00 mācību centra telpās Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

PROGRAMMA

  • Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums, piemēri
  • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas praktiskās problēmas un ieteikumi
  • Darba līguma pareiza un precīza noformēšana – praktiskā pieredze un biežāk konstatētie trūkumi darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un darba strīdos
  • Darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā
  • Darba devēja tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā
  • Darba laiks, pamatregulējums, darba laika organizāciju veidi, to katra praktiska pielietošana un problēmas, virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās
  • Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, praktiski piemēri un problemātika
  • Darba samaksas un izmaksas praktiskie aspekti, piemēri, problēmas
  • Darba tiesisko attiecību izbeigšanas praktisku situāciju analīze, piemēri, problemātika, tiesvedības termiņi, pierādīšanas pienākumi katrai pusei
  • Datu aizsardzības un apstrādes pamatprincipi darba tiesiskajās attiecībās

Nobeigumā īsa diskusija, atbildes uz jautājumiem, klātesošo dalīšanās pieredzē darba tiesībās.

 

PASNIEDZĒJS

Gundega Dambe – Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng. Gundegai patīk mācīties un dalīties zināšanās.
“Esmu kustīga un lustīga, patīk slēpot, supot, braukt ar riteni, sēņot, un garas pastaigas gar jūru. “Zaļie pirkstiņi” man ir tikai pavasarī, kad gribas visu sēt un stādīt, bet līdz ar nezāļu parādīšanos dārzkopja talants izsīkst… Teātris, mūzika un grāmatas arī obligāto pasākumu sarakstā,” tā par sevi stāsta Gundega.

 

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 10.00 – 16.00, mācību centrā Hansa Training Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

CENA: 82,00 EUR 
Cenā iekļauts 1 dienas seminārs, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas pauzes. Individuāla pieeja semināra dalībniekam, saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan semināra laikā, gan pēc tā.

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa