LV | RU

Seminārs ”Betona konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 13670. Būvniecības procesi un būvuzraudzība” – 23. maijā

buvnieciba1

Padziļinātais seminārs par betona konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana” ir turpinājums šī brīža aktuālajai būvniecības nozares tēmai – Eirokodeksi un standarti būvniecībā un būvuzraudzībā.

Ņemot vērā lielo interesentu skaitu, sagatavots īpašs kursa modulis par eirokodeksu un standartu prasībām attiecībā uz betona konstrukcijām.

 

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. LVS EN 13670 standarts nosaka specifiskas prasības tieši betona konstrukcijām. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi ir galvenie kritēriji betona konstrukciju būvniecības procesos un būvuzraudzībā? Kā darbosies standarta LVS EN lietošana praksē objektā?

 

Par to visu uzzināsiet seminārā “Betona konstrukcijas saskaņā ar LVS EN 13670. Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei”, ko vadīs praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

 

Semināra mērķauditorija – Visas betona konstrukciju būvniecības procesos iesaistītās puses, – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Ieguvumi no semināra – padziļinātas zināšanas par betona konstrukciju standartu LVS EN 13670, tā vietu eirokodeksu saimē, prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Kursā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

 

PROGRAMMĀ

Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
6 galvenie Eirokodeksa LVS EN 13670 principi
Betona konstrukciju ražošanā, būvniecībā un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
Norādījumi par darbu izpildi un kvalitātes kontroli gan ražotnēs, gan būvlaukumā saskaņā ar LVS EN 13670
Ekspluatācijas īpašību deklarācijās atspoguļojamā informācija atkarībā no ražošanas procesa veida
Kvalitātes prasības mehāniskajām īpašībām, sastāvam, blīvumam
Kvalitātes prasības savienojumiem
Betona konstrukcijas un vides iedarbes
Darbu nodošanas process un dokumentācija praktiskai piemērošanai (Kvalitātes kontroles programma)
Praktiski piemēri
Diskusijas.

 

PASNIEDZĒJS

Rihards_Abols

Rihards Ābols – absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 diena, 23. maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

SEMINĀRA CENA: 93,00 EUR.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, vērtīgi mācību materiāli un mācību apguvi apliecinošs sertifikāts. 

 

SEMINĀRA APMEKLĒJUMS DOD KVALIFIKĀCIJAS PUNKTUS BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI UN SERTIFICĒTO BŪVSPECIĀLISTU PRAKSES UZRAUDZĪBAI!

 

Plašāka informācija zvanot pa tālruni 66100630 vai rakstot uz e-pasta adresi info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa