LV | RU

Realizētie projekti

Hansa Training darbinieku profesionālās pilnveides vizīte Vācijā

 

IMG_1702No 2015. gada 8. – 13. martam SIA „Hansa Training” vadītājs, darbinieki un pasniedzēji Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes (KA1) projekta„Hansa Training darbinieku profesionālā pilnveide” (Projekta nr. 2014-1-LV01-KA102-000307) ietvaros pabija Vācijas pilsētā Bādcvišenānē (Bad Zwischenahn).

 

Pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides braucienā devās Normunds Lokenbahs, Ieva Vilka, Ilze Pleša, Irina Smirnova, Daina Verečinska, Gita Tarasova, Jānis Roze un Uldis Vītoliņš.

 

Projekta brauciena galvenie mērķi bija iepazīties ar Vācijas profesionālās izglītības sistēmu, apmainīties pieredzē ar līdzīgu profesionālas izglītības organizāciju Vācijā, iepazīties ar mācību programmu un satura izstrādi coneed eG, kā arī uzlabot mācību (pasniegšanas) metodes un kvalitāti.

 

Uzņemošā organizācija Vācijā bija mācību kooperatīvs coneed eG (http://www.coneed.eu/) –

20150309_111047profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības mācību organizācija ar nozīmīgu pieredzi profesionālās izglītības un starptautisko projektu jomā. Tas ir mācību kooperatīvs, kurš apvieno izglītības organizācijas no vairākām valstīm (Vācija, Latvija,Ungārija, Slovēnija, Bulgārija un Portugāle).

 

coneed eG darbības mērķi:

nodrošināt profesionālo un pieaugušo izglītību Vācijā, it īpaši lauku apvidos, un nodrošināt šai izglītībai starptautisku dimensiju;

nodrošināt starptautiskās prakses vietas, pieredzes apmaiņu un palīdzēt iekārtoties darba vietās tiem, kuriem tā ir pirmā darba vieta citās valstīs, piemēram, tūrismā, lauksaimniecībā un sociālajā ekonomikā;

atbalstīt projektus, kuri veicina sadarbību starp mazām pašvaldībām Eiropā un urbāniem centriem;

attīstīt formālās un neformālās izglītības metodes darbā ar sociāli neaizsargātām grupām;

coneed eG ir nozīmīga pieredze profesionālajā izglītībā un prakšu vietu nodrošināšanā, it īpaši pasniedzējiem un izglītības iestāžu darbiniekiem. Organizācija ir Oldenburgas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.

 

Par braucienu

20150311_102111Pirmajā projekta dienā Hansa Training pārstāvji viesojās uzņemošajā organizācijā coneed eG. Viņiem bija iespēja vērot interesantas un dinamiskas vācu valodas nodarbību imigrantiem no Afganistānas, Pakistānas, Polijas un citām valstīm.
Projekta dalībniekus iepazīstināja ar Vācijas izglītības sistēmu, kā arī notika neliela ekskursija, lai iepazītu pilsētu Bādcvišenāni.

 

Nākamās divas dienas tika pavadītas DEULA skolā. Bija vairākkārtējas tikšanās ar skolas vadību, sarunas par skolas mācību sistēmu, kā arī tika izskatītas dažādas sadarbības iespējas. Projekta dalībnieki piedalījās un vēroja gan teorētiskās, gan praktiskās mācību nodarbības – kā tiek veidota sadarbība starp pasniedzēju un studentu, kādas metodes izmantotas, kāda ir nodarbību struktūra u.tml. Notika neformālas sarunas ar studentiem un pasniedzējiem. Jāsaka, ka visi bija ļoti pozitīvi noskaņoti un atbalstīja šādu mācību sistēmu un izmantotās metodes, īpaši brīvo atmosfēru nodarbību laikā.

 

20150310_144818Ceturtajā projekta dienā tā dalībnieki devās uz Hamburgu, kur apmeklēja start-up centrus un biznesa inkubatorus, lai gūtu ieskatu, kā tie tiek veidoti Vācijā, ar kādiem noteikumiem, kāda ir pašreizējā situācija biznesa uzsākšanai un klientu apmierinātība.

 

Pēdējā projekta dienā notika projekta gaitā gūtās pieredzes izvērtēšana, dažādas diskusijas, dalīšanās pārdomās un iespaidos.

 

Projekta dalībnieki ir ļoti apmierināti ar projekta braucienā piedzīvoto, jo visas projekta norises ir bijušas vērtīgas un labi organizētas.

 

Galvenie ieguvumi

P1730211

Zināšanas par Vācijas profesionālās izglītības sistēmu, īpaši duālo sistēmu;

Zināšanas par to, kā sasaistīt profesionālo izglītību ar darba tirgu – par sadarbības modeļiem, sadarbību ar citām profesionālās izglītības iestādēm un darba devēju organizācijām, nozaru asociācijām;

Pieredzes apmaiņa un jaunas zināšanas, kā izstrādāt jaunas mācību programmas un to saturu;

Ieskats par mācību kooperatīvu veidošanu, kādi ir to ieguvumi un priekšrocības;

Iegūtas prasmes veidot sadarbību profesionālās izglītības jomā ar darba devēju un nozaru asociācijām;

Interesanta un vērtīga pieredze par jaunām mācību metodēm un pasniegšanas veidiem;

Zināšanas, kā uzraudzīt audzēkņu mācību progresu un novērtēt darba rezultātus, ieskaitot ECVET sistēmu;

Jauni kontakti un iespējas turpmākai sadarbībai;

Labs priekšstats par Vācijas kultūru, cilvēkiem, izglītības tradīcijām un Oldenburgas reģionu.

 

 

IMG_1128Pavisam drīz, šā gada jūnijā coneed eG pārstāvji kāda cita projekta ietvaros ieradīsies Latvijā, un šīs viesošanās laikā tiek plānota arī tikšanās Rīgā ar Hansa Training pārstāvjiem. Tātad projekta laikā uzsāktā sadarbība nesīs augļus.

 

 

Labā prakse no Vācijas laika gaitā tiks izvērtēta un ieviesta SIA Hansa Training darbībā, stimulējot profesionālās izglītības kvalitāti, paplašinot mācību saturu, uzlabojot mācību metodes, un it īpaši veicinot sadarbību starp darba devēju un nozaru asociācijām. Tas palīdzēs sasaistīt piedāvāto izglītību ar darba tirgus vajadzībām, nodrošinot SIA Hansa Training audzēkņiem pilnvērtīgu profesionālo apmācību nākotnē. Jauni kontakti un sadarbība veicinās SIA Hansa Training izaugsmi kā starptautiskai organizācijai.

 

 

 

 

 

eu_flag_erasmus_vect_pos   HT_Logo_v5_PANTONE