LV | RU

Profesionālā angļu valoda grāmatvežiem

Accounting.; Shutterstock ID 73999330; PO: The Huffington Post; Job: The Huffington Post; Client: The Huffington Post; Other: The Huffington PostVeidojiet savu nākotni – apgūstiet grāmatvežiem nepieciešamās angļu valodas zināšanas, paplašinot karjeras izaugsmes iespējas!

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā grāmatvedības jomā strādājošiem uzlabot profesionālās angļu valodas zināšanas kursos “Profesionālā angļu valoda grāmatvežiem”, kas notiks divas reizes nedēļā no 18.00 – 20.30 Hansa Training mācību centrā, Kr. valdemāra 4, Rīgā.

 

Kursa laikā iegūtās zināšanas Jums palīdzēs:

Atrast darbu starptautiskā uzņēmumā.
Iegūt paaugstinājumu darbā.
Parādīt savu apņemšanos veicināt profesionālo attīstību.

 

GALVENĀS TĒMAS

Finanšu grāmatvedība
Nodokļu veidi
Bilances, peļņas un zaudējumu aprēķins
Aktīvi un pasīvi
Grāmatvedības ieraksti un uzkrājumi.

 

Vadības grāmatvedība
Izmaksu uzskaite
Uzņēmuma darbības novērtēšana
Uzņēmuma darbības pamatrādītāji
Budžets.

 

Algu grāmatvedība
Darba līgums
Algas un darba apmaksa
Pabalsti un prēmijas
Komandējuma izdevumi un to atmaksāšana.

 

 

MĀCĪBU METODES

Rakstīšana – vingrinājumi, kā rakstīt e-pastus un cita veida korespondenci, kas aptver virkni ar finanšu pārvaldi un grāmatvedību saistītus tematus.
Lasīšana un tekstu apspriešana, piemēram, izraksti no finanšu žurnāliem, rakstiem, grāmatām.
Klausīšanās un sapratne – mutiskas prezentācijas, kopsavilkumi un intervijas , kas saistīti ar finanšu un grāmatvedības tēmām.
Runāšana – lomu spēles vingrinājumi par tēmām, kas saistītas ar finansēm un grāmatvedību.

 

 

PASNIEDZĒJS

 

Dace_PumpureDace Pumpure – profesionāla galvenā grāmatvede ar vairāk nekā piecpadsmit gadu darba pieredzi. Strādājusi par galveno grāmatvedi SIA “Christiania Baltija” un daudzos citos dažādu jomu uzņēmumos. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus individuālajiem komersantiem un labdarības organizācijām. Šobrīd ir galvenā grāmatvede uzņēmumos “Cabby”, SIA un “Joker Inc”, SIA.
Studējusi ekonomiku un finanses Latvijas Universitātē, grāmatveža kvalifikāciju un BUSINET sertifikātu ieguvusi Grāmatvedības un finanšu koledžā.
Dace ir zinoša, optimisma un enerģijas pilna pasniedzēja ar lielu vēlmi savās zināšanās dalīties ar audzēkņiem. 

 

 

 

KURSU NORISE: mācības notiek divas reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās no 18.00 – 20.30. Kursa ilgums 3 nedēļas, 18 akadēmiskās stundas.

 

KURSU CENA: 225,00 EUR.
Cenā iekļauti mācību materiāli, Jūsu zināšanas apliecinoša apliecība, kafijas pauzes.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lvv

Pieteikuma anketa