LV | RU

Praktiskais tiešsaistes seminārs “Personāla atlase”

Tikai īstais cilvēks īstajā vietā spēj radoši un produktīvi strādāt, realizējot organizācijas stratēģiju un mērķus. Mūsdienu apstākļos ir grūti atrast vispiemērotāko darbinieku, nereti nākas pieņemt “labāko no sliktākajiem”, kuru nākas pēc kāda neilga laika atbrīvot. Tas, protams, ir skumjākais scenārijs gan organizācijai, gan cilvēkam, kurš nācis uz atlases konkursu. 
Kā vislabākajā veidā atrisināt šo dilemmu, lai būtu ieguvums gan organizācijai, gan darbiniekam?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsiet seminārā.

 

Semināra mērķauditorija – visu līmeņu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, tie darbinieki, kuri piedalās personāla atlasē.

 

Semināra mērķis – veidot izpratni par personāla atlases būtiskākajiem aspektiem, koncentrējoties uz efektīvu atlases procesu, pilnveidot prasmi vadīt darba intervijas, veidot izpratni par kandidātu vērtību sabalansēšanu ar organizācijas vērtībām.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā praktisku semināru “Personāla atlase”, kas notiks 12. janvārī no plkst. 10.00 – 16.00 (ar pauzēm) tiešsaistē.

 

SEMINĀRA PROGRAMMA

1. Izmaiņas darba tirgū – kā tas ietekmē atlasi.
2. Personāla atlases sagatavošanas posms.
3. Amata apraksta nozīme personāla atlasē.
4. Darba sludinājuma sagatavošanas būtiskākie aspekti.
5. Secīgas atlases procedūra.
6. Pretendentu dokumentu izvērtēšanas kritēriji, dokumentu izvērtēšana.
7. Kandidātu izvērtēšanas metodes.
8. Atlases interviju veidi, struktūra.
9. Kompetenču intervija.
10. Jautājumu veidi, jautājumu uzdošanas tehnika.
11. Kā saprast, vai konkrētais cilvēks der organizācijai?
12. Darbinieku izvēle.

 

Seminārā izskatīsim jautājumu teorētiskos aspektus, kurus papildinās praktiski piemēri, diskusijas, darbs grupās praktisko iemaņu apgūšanai.

 

 PASNIEDZĒJS

 

Inese Sila – Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītājas amatā no 1995. gada. Strādājusi Labklājības ministrijā par Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktori, Tiesu administrācijā kā Personāla nodaļas vadītāja, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā Juridiskās koledžas cilvēkresursu vadības studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009. gada). Vada seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā u.c. Pastāvīgi tiecas pašattīstīties un apgūt kaut ko jaunu. Aktuālā tēma šim dzīves posmam – integrālās domāšanas un redzējuma attīstīšana (saskaņā ar Kena Vilbera AQAL).

 

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 10.00 – 16.00 (ar pauzēm) tiešsaistē.

 

CENA: 75,00 EUR
Cenā iekļauts 1 dienas seminārs, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. Individuāla pieeja semināra dalībniekam, saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan semināra laikā, gan pēc tā.

 

!!! Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms semināra sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa semināra dalībniekam tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.
Ja dalība seminārā tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms semināra sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.
Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat piedalīties seminārā, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot e-pastā: info@hansatraining.lv
Ja dalībnieks nav piedalījies seminārā, dalības maksa netiek atgriezta.

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

 

Pieteikuma anketa