LV | RU

Praktiskais seminārs ar situāciju modelēšanu “Klientu apkalpošana un problēmsituāciju risināšana” – 29. janvārī / notiks tiešsaistē

Mūsdienu piesātinātā uzņēmējdarbības vide, daudzie piedāvājumi, laika deficīts, sociālo tīklu un interneta ietekme izvirza jaunas prasības klientu apkalpošanai. Laba klientu apkalpošana paaugstina klientu apmierinātību un lojalitāti, ceļ uzņēmuma reputāciju un, protams, ienākumus.
Ar produktu vien nepietiek, jo mūsdienās labu apkalpošanu klients vērtē augstāk par produkta kvalitāti. To skaidro ar gūto pozitīvo pieredzi, kuru klients vēlas atkārtot, un tā motivē cilvēku atgriezties.

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Praktisko semināru ar situāciju modelēšanu “Klientu apkalpošana un problēmsituāciju risināšana”, kas notiks 29. janvārī no plkst. 10.00 – 16.00 tiešsaistē.

 

Semināra mērķis:

 • Pilnvērtīgi, izglītojoši un aizraujoši sniegt jaunas zināšanas,
 • Sniegt daudzpusīgas zināšanas par profesionālu klientu apkalpošanu,
 • Stiprināt semināra dalībnieku profesionālo kapacitāti (varēšanu) klientu apkalpošanā un paaugstināt personisko konkurētspēju.

 

Mērķa auditorija: strādājošie, kuru darba pienākumi tieši vai pastarpināti saistīti ar klientu apkalpošanu.

 

Mācību saturs

1. Profesionalitāte klientu apkalpošanā

 • Kādēļ uzņēmumam vajadzīgs “klients” un ko ietver jēdziens “apkalpošana”
 • Ko gaida klients?
 • Emocionālie un racionālie faktori klientu apkalpošanā
 • Klientu apkalpošanas kultūras līmeņi
 • Attieksme un tās izpausmes veidi
 • Kā kontrolēt sevi stresa situācijās
 • Profesionālā efektivitāte – negatīvo emociju profilakse un pārstrāde.

 

2. Kā strādāt ar sarežģītu klientu

 • Kādēļ klienti mēdz būt agresīvi
 • Kontakta dibināšana
 • Emocionālās distances un psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē
 • Pozitīva neverbālā saskarsme ar klientu
 • Problēmsituācijas identificēšana, emociju atsijāšana
 • Problēmsituāciju risināšanas algoritms.

 

PASNIEDZĒJS

Anita Rošāne – Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. Paralēti profesionālai darbībai sadarbojas ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, Kohleāro implantu biedrību un sniedz savu sociālo ieguldījumu sabiedrības sapratnes veicināšanai.

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 10.00 – 16.00 tiešsaistē.

 

CENA: 86,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena (8 ak.st.), mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa