LV | RU

Praktiskais seminārs “Klientu apkalpošana un problēmsituāciju risināšana” – tiešsaistē

Mūsdienu piesātinātā uzņēmējdarbības vide, daudzie piedāvājumi, laika deficīts, sociālo tīklu un interneta ietekme izvirza jaunas prasības klientu apkalpošanai. Laba klientu apkalpošana un atbalsts paaugstina klientu apmierinātību un lojalitāti, ceļ uzņēmuma reputāciju un, protams, ienākumus.
Ar produktu vien vairs nepietiek, jo mūsdienās labu apkalpošanu klients vērtē augstāk par produkta kvalitāti. 

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Praktisko semināru ar situāciju modelēšanu “Klientu apkalpošana un problēmsituāciju risināšana”, kas notiek no plkst. 12.00 – 17.00 tiešsaistē.

 

Semināra mērķis:

 • Pilnvērtīgi, izglītojoši un aizraujoši sniegt jaunas zināšanas,
 • Sniegt daudzpusīgas zināšanas par profesionālu klientu apkalpošanu,
 • Stiprināt semināra dalībnieku profesionālo kapacitāti (varēšanu) klientu apkalpošanā un paaugstināt personisko konkurētspēju.

 

Mērķa auditorija: ikviens, kura darba pienākumi tieši vai pastarpināti saistīti ar klientu apkalpošanu.

 

Mācību saturs

1. Profesionalitāte klientu apkalpošanā

 • Klientu apkalpošanas jēdziena būtība un mūsdienu aspekti;
 • Jaunākās un ierastās formas klientu apkalpošanā: tiešsaiste, e-komunikācija, sociālo tīklu ietekme, saskarsme pa tālruni, klātienē u.tml.;
 • COVID -19 pandēmijas ietekme uz apkalpojošo sfēru;
 • Profesionāla attieksme un tās izpausmes veidi;
 • Pašatjaunošanās nepieciešamība profesionālajā darbībā, personiskie resursi.

 

2. Kā strādāt ar sarežģītu klientu

 • Ko nozīmē jēdziens “sarežģīts” klients un kā viņu savlaicīgi atpazīt;
 • Kādēļ parasti klienti kļūst par “sarežģītiem” un agresīviem klientiem;
 • Psihoemocionālie faktori, kas var ietekmēt klientu uzvedību pandēmijas laikā;
 • Stresa situāciju risināšanas māka;
 • Profesionāla uzvedība: pozitīva, līdzsvarota komunikācija un mērķtiecīga komunikācija;
 • Problēmsituāciju risināšanas algoritms.

 

PASNIEDZĒJS

Anita Rošāne – Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. Paralēti profesionālai darbībai sadarbojas ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, Kohleāro implantu biedrību un sniedz savu sociālo ieguldījumu sabiedrības sapratnes veicināšanai.

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 mācību diena, no plkst. 12.00 – 17.00 (ar nelielām pauzītēm) tiešsaistē.

 

CENA: 76,00 EUR
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

 

 !!! Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms semināra sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa semināra   dalībniekam tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.

 Ja dalība seminārā tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms semināra sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.

 Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat piedalīties seminārā, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot   e-pastā: info@hansatraining.lv

 Ja dalībnieks nav piedalījies seminārā, dalības maksa netiek atgriezta.

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa