LV | RU

Perfekto biroja vadītāju kursi – 6. novembrī

Portrait of happy business woman in office rejoicing success 

Biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu – bez biroja vadītāja nav iedomājams mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs. Biroja vadītājs ir ikviena uzņēmuma tēla veidotājs. Viņa darbs ir nemitīga komunikācija gan ar klientiem, gan darbiniekiem, problēmsituāciju risināšana un labvēlīgas gaisotnes radīšana birojā un attiecīgi visā uzņēmumā dienu no dienas. Šis amats aizvien vairāk tiek novērtēts un pelnīti uzskatīts par ļoti atbildīgu un labi atalgotu.

 

Biroja vadītāja darbs ir saistīts ne tikai ar lietvedības procesa organizēšanu uzņēmumā, bet arī citu svarīgu jomu pārzināšanu, veicot ikdienas pienākumus. Lai kļūtu par perfektu biroja administratoru, savas zināšanas ir nemitīgi jāpapildina. Biroja darba organizācija un zināšanas lietvedībā ir neatņemamas šī amata prasmes, taču efektīvai darba veikšanai ir nepieciešamas arī  pamatzināšanas darba tiesiskajās attiecībās, grāmatvedībā un lietišķajā etiķetē. Papildus kursa laikā mēs iemācīsim saprast, kas dara cilvēku laimīgu, kas – dusmīgu, kas – apmierinātu – šādā veidā darbinieks iemācīsies formulēt domas un tekstus tā, lai spētu maksimāli aiznest ideju līdz tās saņēmējam.

 

Šie kursi ir paredzēti tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar biroja vadītāja profesiju, kā arī pieredzējušiem biroja vadītājiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, lai kļūtu par perfektiem biroja vadītājiem. Apmācību programma ir veidota, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas lietvedības jomā.

 

 

Mācību centrs Hansa Training aicina Jūs apmeklēt Perfekto biroja vadītāju kursus, kas sastāv no piecām daļām – lietvedība, mārketings, darba tiesiskās attiecības, grāmatvedības pamati un lietišķā etiķete, un notiks no 06.11.2018. – 20.12.2018. mācību centra telpās Kr. Valdemāra ielā 4, Rīgā.

 

 

Mūsu profesionālie pasniedzēji sagatavos Jūs patstāvīgam darbam mazos, vidējos un lielos uzņēmumos, piedāvājot visas biroja vadītājam nepieciešamās pamatzināšanas.

 

Kursu laikā piecu enerģisku un zinošu pasniedzēju komanda palīdzēs Jums kļūt par izcilu biroja vadītāju!

 

KURSU NORISE: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 20.30 Hansa Training mācību centrā, Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

KURSU CENA – 194,00 EUR. 

Cenā iekļauts 1,5 mēneša kurss (50 akadēmiskās stundas), 14 praktiskās nodarbības (t.sk. uz mācību centra nodrošinātiem datoriem), apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

IZDEVĪGI!

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Grāmatvedības kursi iesācējiem = 492,00 EUR vietā tikai 406,00 EUR!*

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Mārketinga speciālistu kursi = 442,00 EUR vietā tikai 372,00 EUR!

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Angļu valodas intensīvais kurss = 471,00 EUR vietā tikai 386,00 EUR!*

 

*Komplekta summa nesummējas ar citām akcijām/atlaidēm!

 

 

PASNIEDZĒJI

 

Daina Verečinska

Daina Verečinska – ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā ”Turība”. Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus lietvedības un personāla vadības jomā. Strādājusi par vecāko lietvedi, bet pašlaik – par personāla speciālisti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Enerģiska pasniedzēja ar 9 gadu pieredzi lietvedībā palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.

 

 

martins_zvigulis-1

Mārtiņš Zvīgulis – Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā. Lasīt vairāk>>

 

 

   

 

 

 

  

Harijs_Gaigals

Harijs Gaigals – jurists darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos jau vairāk nekā 12 gadus. Savulaik guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi, strādājot par Vecāko inspektoru-juristu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā. Pēdējos gadus strādā kā jurists darba tiesībās un darba aizsardzībā vairākos privātos uzņēmumos, kas darbojas dažādās nozarēs Rīgā un arī citur.

Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju, kā arī bakalaura grādu darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju.
Nemitīgi papildina savas esošās zināšanas ar jaunām zināšanām un prasmēm, jo situācija mūsdienās ir ļoti mainīga. Uzskata, ka cilvēkam labākais darbs ir tas, kas vienlaikus ir arī viņa hobijs.

    

Dace_PumpureDace Pumpure – profesionāla galvenā grāmatvede ar vairāk nekā piecpadsmit gadu darba pieredzi. Strādājusi par galveno grāmatvedi SIA “Christiania Baltija” un daudzos citos dažādu jomu uzņēmumos. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus individuālajiem komersantiem un labdarības organizācijām. Šobrīd ir galvenā grāmatvede uzņēmumos “Cabby”, SIA un “Joker Inc”, SIA. 
Studējusi ekonomiku un finanses Latvijas Universitātē, grāmatveža kvalifikāciju un BUSINET sertifikātu ieguvusi Grāmatvedības un finanšu koledžā. 
Dace ir zinoša, optimisma un enerģijas pilna pasniedzēja ar lielu vēlmi savās zināšanās dalīties ar audzēkņiem.

  

 

 

Anita_Rosane

Anita Rošāne – Mg. public. relat., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. Paralēti profesionālai darbībai sadarbojas ar Latvijas Bērnu dzirdes centru, Kohleāro implantu biedrību un sniedz savu sociālo ieguldījumu sabiedrības sapratnes veicināšanai.

 

 

 

PROGRAMMA

 

Lietvedība

Lietvedības jēdziens un tiesiskā bāze. Dokumentu grupas un veidi. Dokumentu noformēšana un rekvizīti. Dokumentu noformēšanas īpatnības. Dokumentu aprite, reģistrācija un kontrole. Dokumentu glabāšana un arhivēšana. Arhīvu veidi. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana. Praktiskie darbi. Rīkojumu, izziņu, sarakstes dokumentu, organizatorisko dokumentu un personāla dokumentu parauga sastādīšana. Dokumentu reģistrācijas žurnāla noformēšana un lietu nomenklatūras sastādīšana.

 

Mārketings

Ko komunikācijā no Tevis sagaida sarunas partneris. Kā veidojas cilvēka emocijas un kā panākt pozitīvu reakciju. Valodas konstrukcijas, ko lietot sagaidot cilvēku un tikšanās laikā. Rakstīto tekstu uzbūves, lai aiznestu domu līdz lasītājam. Tekstu rakstīšana mājas lapām – kas patīk meklētājiem.

 

Darba tiesiskās attiecības

Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums, piemēri. Darba tiesisko attiecību uzsākšanas praktiskās problēmas un ieteikumi. Darba līguma pareiza un precīza noformēšana – praktiskā pieredze un biežāk konstatētie trūkumi darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un darba strīdos. Darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā. Darba devēja tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā. Darba laiks, pamatregulējums, darba laika organizāciju veidi, to katra praktiska pielietošana un problēmas, virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, praktiski piemēri un problemātika. Darba samaksas un izmaksas praktiskie aspekti, piemēri, problēmas. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas praktisku situāciju analīze, piemēri, problemātika, tiesvedības termiņi, pierādīšanas pienākumi katrai pusei. Datu aizsardzības un apstrādes pamatprincipi darba tiesiskajās attiecībās. 

 

Grāmatvedības pamati

Skaidrās naudas operācijas veikšana un to ierobežojumi. Kases operāciju uzskaites noteikumi un dokumentu noformēšana. Kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Bezskaidras naudas operāciju veikšana un to noformēšana dokumentos. Maksājumu uzdevums. Avansa norēķins. Preču kustība. Attaisnojuma dokuments, preču piegādes dokuments. LR nodokļu sistēma. Darba algas aprēķins. Slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins. Sociālie pabalsti. Bilances jēdziens.

 

Lietišķā etiķete

Lietišķās komunikācijas būtība. Birokrātiskais žargons un politkorektums. Lietišķās komunikācijas universālie likumi. Lietišķās komunikācijas riski un iespējas. Lietišķās komunikācijas argumentācija un tās riski. Definēšanas problēmas Definēšanas iespējas. Prezentāciju veidošanas kļūdas un riski. Prezentāciju stila uzlabošanas iespējas. Tipiskākās kļūdas stilā un loģikā lietišķajā komunikācijā.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka izvēlējos šos kursus. Jauka atmosfēra, zinoši pasniedzēji, kas papildināja manas zināšanas. /Kristīne Priedīte/
 • Lieliski kursi kvalifikācijas paaugstināšanai. Ļoti patika darba drošības un lietvedības lekcijas. /Junna Rudjaga, Markvarta SIA/
 • Noteikti ieteicams iesācējiem un personām, kam ir neliela pieredze biroja vadības sfērā. Daudz noderīgas un praktiskas informācijas. /Una Kazaine, Franzoni & Co SIA/
 • Ļoti atsaucīgi, pozitīvi, patīkami, pretimnākoši, cilvēcīgi pasniedzēji. Paldies! /Laila Vidiņa, LAIRITA SIA/
 • Priecājos par savu izvēli, jo Hansa Training pasniedzēji ir ļoti zinoši un izpalīdzīgi. Visvairāk priecācojs, ka pasniedzēji pēc nodarbībām ar prieku sniedza konsultācijas interesējošajos jautājumos. Paldies! /Evija Cumakova/
 • Apskatot citus piedāvājumus, kur piedāvā apgūt biroja vadītāju zināšanas, mani pārsteidza tas, ka par tādu mācību maksu šeit tiek piedāvāts 50 akadēmiskās stundas. Esmu ļoti apmierināta, jo kursos ieguvu daudzpusīgu informāciju, kas noderēs ne tikai biroja vadītājas profesijā. /Aija Kivleniece/
 • Kursi lieliski der tiem, kuri ātrā laikā vēlas iegūt pamatzināšanas kādā viņiem interesējošā sfērā. /Ivonda Malahova/
 • Ļoti pozitīva atmosfēra. Paldies! /Jolanta Nicmane, SIA Prodimpekss Loģistikas grupa/
 • Ļoti laba pieeja apmācībai un konkrēti materiāli. Visiem, kam vajag paaugstināt kvalifikāciju, Hansa Training ir risinājums! /Artjoms Panfilovs/
 • Zinoši, atsaucīgi pasniedzēji! Ļoti labi materiāli! /Lilija Gūtmane/
 • Labs veids kā pavadīt savu laiku. Kursu atmosfēra ļoti pozitīva un viss tiek paskaidrots saprotamā valodā. Paldies par lietderīgi pavadīto laiku! /Vita Pokovba/
 • Pozitīvi pasniedzēji, lieliska atmosfēra. Uz katru jautājumu tiek rasta atbilde. Patīkami, ka kursos ietvertas arī prakstiskās nodarbības, ne tikai teorija. Paldies par šo lietderīgi izmantoto laiku! /Elīna Silakrankere/
 • Liels Jums paldies par sniegtajiem kursiem! Informācijas apjoms un daudzveidība bija pietiekoša tiem darbiniekiem, kas pirmo reizi sastapās ar biroja vadītāja amata pienākumiem! /Olga Semova/
 • Lieliski kursi sevis pilnveidošanai un attīstīšanai. Jaukas un profesionālas pasniedzējas! Iesaku! /Laura Skrastiņa/
 • Kursi ļoti vērtīgi, lietvedības pamati tiek ielikti labi. Notiekti nenožēloju, ka izvēlējos Hansa Training, patīkama attieksme, kafija, augļi un, protams, labi pasniedzēji. Iesaku visiem, kas vēlas uzzināt un iemācīties ko jaunu vai vienkārši salikt punktus uz "i". /Lelde Lauberte/
 • Uzskatu, ka kursu organizācija bija augstākajā līmenī, kā biju gaidījusi. Viss bija lieliski! /Žastīne Skrebele/
 • Patika, ka lekcijas notika brīvā, draudzīgā veidā, nejutu atstatumu starp lektoru un studentiem. Ļoti lietderīgi kursi, saturs pasniegts skaidri un saprotami, daudz izdales materiālu. Patīkama atmosfēra ar kafijas pauzēm. /Jekaterina Vasiļenko/
 • Patika izdales materiāli un organizācija gan teorētiskajās nodarbībās, gan praktiskajās nodarbībās. /Sarmīte Bembere/
 • Patīkami un atsaucīgi pasniedzēji, superīgi sagaidītāji, pozitīva un jauka atmosfēra papildus jaunajām un noderīgajām zināšanām. /Kristīne Kociņa/
 • No perfekto biroja vadītāju kursiem ieguvu nepieciešamo informāciju tālākiem darbiem. /Ilona Vilciņa/
 • Esmu ļoti apmierināta, ka izvēlējos šo kursu un šajā mācību centrā, kursa laikā ieguvu daudz lietderīgu informāciju. Patika praktiskās nodarbības, kas palīdzēja saprast apgūto. /Tatjana Gorbačova/
 • Patika materiālu klāsts, pasniedzēju atsaucība, ko noteikti vajadzētu saglabāt. Paldies par iegūtajām zināšanām! Kursi noteikti noderēs turpmākai darbībai, jo ir iegūta gan noderīga informācija, gan bagātīgi materiāli. /Aija Drēģere/
 • Patika pasniedzēji, dienas un laiks. Bija interesanti - līdz ar to viegli pārstrādāt informāciju. /Elizabete Vevere/
 • Lieliski pasniedzēji! Vērtīgas praktiskās nodarbības. Mācību process ir kompakts, bet ļoti vērtīgs un viegli izprotams. /Vineta Drēviņa/
 • Ļoti pozitīvas un zinošas pasniedzējas, sirsnīga atmosfēra nodarbībās. /Jūlija Staņeviča/
 • “Ļoti patika, ka visās nodarbībās tika izdalītas izprintētas pasniedzēju prezentācijas un bija iespēja 100% iedziļināties viņu stāstītajā.” /Dita Žukovska/

Aizvērt

Pieteikuma anketa