LV | RU

Perfekto biroja vadītāju kursi – 9. janvārī

Portrait of happy business woman in office rejoicing success 

Biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu – bez biroja vadītāja nav iedomājams mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs. Biroja vadītājs ir ikviena uzņēmuma tēla veidotājs. Viņa darbs ir nemitīga komunikācija gan ar klientiem, gan darbiniekiem, problēmsituāciju risināšana un labvēlīgas gaisotnes radīšana birojā un attiecīgi visā uzņēmumā dienu no dienas. Šis amats aizvien vairāk tiek novērtēts un pelnīti uzskatīts par ļoti atbildīgu un labi atalgotu.

 

Biroja vadītāja darbs ir saistīts ne tikai ar lietvedības procesa organizēšanu uzņēmumā, bet arī citu svarīgu jomu pārzināšanu, veicot ikdienas pienākumus. Lai kļūtu par perfektu biroja administratoru, savas zināšanas ir nemitīgi jāpapildina. Biroja darba organizācija un zināšanas lietvedībā ir neatņemamas šī amata prasmes, taču efektīvai darba veikšanai ir nepieciešamas arī  pamatzināšanas darba tiesiskajās attiecībās, grāmatvedībā un lietišķajā etiķetē. Papildus kursa laikā mēs iemācīsim saprast, kas dara cilvēku laimīgu, kas – dusmīgu, kas – apmierinātu – šādā veidā darbinieks iemācīsies formulēt domas un tekstus tā, lai spētu maksimāli aiznest ideju līdz tās saņēmējam.

 

Šie kursi ir paredzēti tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar biroja vadītāja profesiju, kā arī pieredzējušiem biroja vadītājiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, lai kļūtu par perfektiem biroja vadītājiem. Apmācību programma ir veidota, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas lietvedības jomā.

 

 

Mācību centrs Hansa Training aicina Jūs apmeklēt Perfekto biroja vadītāju kursus, kas sastāv no piecām daļām – lietvedība, mārketings darba tiesiskās attiecības, grāmatvedības pamati un lietišķā etiķete, un notiks no 09.01.2018. – 22.02.2018. mācību centra telpās Kr. Valdemāra ielā 4, Rīgā.

 

 

Mūsu profesionālie pasniedzēji sagatavos Jūs patstāvīgam darbam mazos, vidējos un lielos uzņēmumos, piedāvājot visas biroja vadītājam nepieciešamās pamatzināšanas.

 

Kursu laikā piecu enerģisku un zinošu pasniedzēju komanda palīdzēs Jums kļūt par izcilu biroja vadītāju!

 

KURSU NORISE: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 20.30 Hansa Training mācību centrā, Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

KURSU CENA - 194,00 EUR. 

Cenā iekļauts 1,5 mēneša kurss (50 akadēmiskās stundas), 14 praktiskās nodarbības (t.sk. uz mācību centra nodrošinātiem datoriem), apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas un augļu pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

IZDEVĪGI!

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Grāmatvedības kursi iesācējiem = 492,00 EUR vietā tikai 406,00 EUR!*

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Mārketinga speciālistu kursi = 442,00 EUR vietā tikai 372,00 EUR!

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Angļu valodas intensīvais kurss = 471,00 EUR vietā tikai 386,00 EUR!*

 

Izvēloties komplektu Perfekto biroja vadītāju kursi + Praktiskais seminārs “Saredzi! Kā izmantot socioniku, lai izprastu sevi, kolēģus un klientus” = 296,00 EUR vietā tikai 236,00 EUR!*

 

*Komplekta summa nesummējas ar citām akcijām/atlaidēm!

 

 

PASNIEDZĒJI

 

Daina Verečinska

Daina Verečinska – ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā ”Turība”. Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus lietvedības un personāla vadības jomā. Strādājusi par vecāko lietvedi, bet pašlaik – par personāla speciālisti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Enerģiska pasniedzēja ar 9 gadu pieredzi lietvedībā palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.

 

 

martins_zvigulis-1

Mārtiņš Zvīgulis – Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā. Lasīt vairāk>>

 

 

 

 

 

 

 

Dace_JakimovaDace Jakimova – guvusi ievērojamu praktisko pieredzi, strādājot Valsts darba inspekcijā un Pilsonības un imigrācijas departamentā, kā arī Inspecta Prevention darba aizsardzības daļā, ieņemot vadošā eksperta/projektu direktora amatu.
Šobrīd Dace darbojas kā mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” lektore.
Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā.
Dace nemitīgi pilnveido sevi profesionālajā jomā, apmeklējot dažādus ar darba aizsardzību saistītus apmācību kursus: “Auditoru/Vadošo auditoru kurss “Darba drošības un arodveselības standarts OSHAS 18001:2007, (IRCA)””, organizētāji “Bureau Veritas Ukraine”, dažādus Valsts darba inspekcijas, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūta un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotos kursus par nozīmīgām aktualitātēm darba aizsardzībā. Enerģiska, pozitīva, vienmēr smaidoša, ar milzīgu pieredzi un gudrību apveltīta lektore, kompetenta darba aizsardzības eksperte.

  

 

Maira_Sokolova

Maira Sokolova – profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā astoņu gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Strādājusi AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” par galveno grāmatvedi. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus. Ieguvusi bakalaura grādu Finanšu vadībā.

   

 


milevica1Inga Milēviča
- lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Docente, filoloģijas doktora grāda pretendente. Vairāk nekā 80 publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā un Japānā. Sarakstījusi monogrāfiju par Holivudas mākslas filmu nosaukumu tulkošanas problēmām. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.

 

 

 

 

PROGRAMMA

 

Lietvedība

Lietvedības jēdziens un tiesiskā bāze. Dokumentu grupas un veidi. Dokumentu noformēšana un rekvizīti. Dokumentu noformēšanas īpatnības. Dokumentu aprite, reģistrācija un kontrole. Dokumentu glabāšana un arhivēšana. Arhīvu veidi. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana. Praktiskie darbi. Rīkojumu, izziņu, sarakstes dokumentu, organizatorisko dokumentu un personāla dokumentu parauga sastādīšana. Dokumentu reģistrācijas žurnāla noformēšana un lietu nomenklatūras sastādīšana.

 

Mārketings

Ko komunikācijā no Tevis sagaida sarunas partneris. Kā veidojas cilvēka emocijas un kā panākt pozitīvu reakciju. Valodas konstrukcijas, ko lietot sagaidot cilvēku un tikšanās laikā. Rakstīto tekstu uzbūves, lai aiznestu domu līdz lasītājam. Tekstu rakstīšana priekš mājas lapas – kas patīk meklētājiem.

 

Darba tiesiskās attiecības

Darba tiesisko attiecību vispārējie principi. Darba līgums, tā vispārīgie noteikumi, forma un ietveramās ziņas. Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Darbinieka un darba devēja uzteikums. Priekšrocības turpināt darbu. Darba devēja pienākumi. Darbinieku aizsardzība, izbeidzot tiesiskās attiecības. Darba laiks. Normāls un nepilnais darba laiks. Virsstundu darbs. Darba laika organizācija. Atpūtas laiks. Atvaļinājumi. Fizisko personu datu aizsardzība.

 

Grāmatvedības pamati

Skaidrās naudas operācijas veikšana un to ierobežojumi. Kases operāciju uzskaites noteikumi un dokumentu noformēšana. Kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Bezskaidras naudas operāciju veikšana un to noformēšana dokumentos. Maksājumu uzdevums. Avansa norēķins. Preču kustība. Attaisnojuma dokuments, preču piegādes dokuments. LR nodokļu sistēma. Darba algas aprēķins. Slimības un atvaļinājumu naudas aprēķins. Sociālie pabalsti. Bilances jēdziens.

 

Lietišķā etiķete

Lietišķās komunikācijas būtība. Birokrātiskais žargons un politkorektums. Lietišķās komunikācijas universālie likumi. Lietišķās komunikācijas riski un iespējas. Lietišķās komunikācijas argumentācija un tās riski. Definēšanas problēmas Definēšanas iespējas. Prezentāciju veidošanas kļūdas un riski. Prezentāciju stila uzlabošanas iespējas. Tipiskākās kļūdas stilā un loģikā lietišķajā komunikācijā.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka izvēlējos šos kursus. Jauka atmosfēra, zinoši pasniedzēji, kas papildināja manas zināšanas. /Kristīne Priedīte/
 • Lieliski kursi kvalifikācijas paaugstināšanai. Ļoti patika darba drošības un lietvedības lekcijas. /Junna Rudjaga, Markvarta SIA/
 • Noteikti ieteicams iesācējiem un personām, kam ir neliela pieredze biroja vadības sfērā. Daudz noderīgas un praktiskas informācijas. /Una Kazaine, Franzoni & Co SIA/
 • Ļoti atsaucīgi, pozitīvi, patīkami, pretimnākoši, cilvēcīgi pasniedzēji. Paldies! /Laila Vidiņa, LAIRITA SIA/
 • Priecājos par savu izvēli, jo Hansa Training pasniedzēji ir ļoti zinoši un izpalīdzīgi. Visvairāk priecācojs, ka pasniedzēji pēc nodarbībām ar prieku sniedza konsultācijas interesējošajos jautājumos. Paldies! /Evija Cumakova/
 • Apskatot citus piedāvājumus, kur piedāvā apgūt biroja vadītāju zināšanas, mani pārsteidza tas, ka par tādu mācību maksu šeit tiek piedāvāts 50 akadēmiskās stundas. Esmu ļoti apmierināta, jo kursos ieguvu daudzpusīgu informāciju, kas noderēs ne tikai biroja vadītājas profesijā. /Aija Kivleniece/
 • Kursi lieliski der tiem, kuri ātrā laikā vēlas iegūt pamatzināšanas kādā viņiem interesējošā sfērā. /Ivonda Malahova/
 • Ļoti pozitīva atmosfēra. Paldies! /Jolanta Nicmane, SIA Prodimpekss Loģistikas grupa/
 • Ļoti laba pieeja apmācībai un konkrēti materiāli. Visiem, kam vajag paaugstināt kvalifikāciju, Hansa Training ir risinājums! /Artjoms Panfilovs/
 • Zinoši, atsaucīgi pasniedzēji! Ļoti labi materiāli! /Lilija Gūtmane/
 • Labs veids kā pavadīt savu laiku. Kursu atmosfēra ļoti pozitīva un viss tiek paskaidrots saprotamā valodā. Paldies par lietderīgi pavadīto laiku! /Vita Pokovba/
 • Pozitīvi pasniedzēji, lieliska atmosfēra. Uz katru jautājumu tiek rasta atbilde. Patīkami, ka kursos ietvertas arī prakstiskās nodarbības, ne tikai teorija. Paldies par šo lietderīgi izmantoto laiku! /Elīna Silakrankere/
 • Liels Jums paldies par sniegtajiem kursiem! Informācijas apjoms un daudzveidība bija pietiekoša tiem darbiniekiem, kas pirmo reizi sastapās ar biroja vadītāja amata pienākumiem! /Olga Semova/
 • Lieliski kursi sevis pilnveidošanai un attīstīšanai. Jaukas un profesionālas pasniedzējas! Iesaku! /Laura Skrastiņa/
 • Kursi ļoti vērtīgi, lietvedības pamati tiek ielikti labi. Notiekti nenožēloju, ka izvēlējos Hansa Training, patīkama attieksme, kafija, augļi un, protams, labi pasniedzēji. Iesaku visiem, kas vēlas uzzināt un iemācīties ko jaunu vai vienkārši salikt punktus uz "i". /Lelde Lauberte/
 • Uzskatu, ka kursu organizācija bija augstākajā līmenī, kā biju gaidījusi. Viss bija lieliski! /Žastīne Skrebele/
 • Patika, ka lekcijas notika brīvā, draudzīgā veidā, nejutu atstatumu starp lektoru un studentiem. Ļoti lietderīgi kursi, saturs pasniegts skaidri un saprotami, daudz izdales materiālu. Patīkama atmosfēra ar kafijas pauzēm. /Jekaterina Vasiļenko/
 • Patika izdales materiāli un organizācija gan teorētiskajās nodarbībās, gan praktiskajās nodarbībās. /Sarmīte Bembere/
 • Patīkami un atsaucīgi pasniedzēji, superīgi sagaidītāji, pozitīva un jauka atmosfēra papildus jaunajām un noderīgajām zināšanām. /Kristīne Kociņa/
 • No perfekto biroja vadītāju kursiem ieguvu nepieciešamo informāciju tālākiem darbiem. /Ilona Vilciņa/
 • Esmu ļoti apmierināta, ka izvēlējos šo kursu un šajā mācību centrā, kursa laikā ieguvu daudz lietderīgu informāciju. Patika praktiskās nodarbības, kas palīdzēja saprast apgūto. /Tatjana Gorbačova/
 • Patika materiālu klāsts, pasniedzēju atsaucība, ko noteikti vajadzētu saglabāt. Paldies par iegūtajām zināšanām! Kursi noteikti noderēs turpmākai darbībai, jo ir iegūta gan noderīga informācija, gan bagātīgi materiāli. /Aija Drēģere/
 • Patika pasniedzēji, dienas un laiks. Bija interesanti - līdz ar to viegli pārstrādāt informāciju. /Elizabete Vevere/
 • Lieliski pasniedzēji! Vērtīgas praktiskās nodarbības. Mācību process ir kompakts, bet ļoti vērtīgs un viegli izprotams. /Vineta Drēviņa/

Aizvērt

Pieteikuma anketa
captcha