LV | RU

Lietišķās etiķetes, protokola, galda un saskarsmes kultūras konsultante. Bijusi Latvijas Republikas ģenerālkonsuls Sanktpēterburgā. Strādā kā pasniedzēja vairākās Latvijas augstskolās, vada un organizē seminārus Latvijā un ārpus tās. Mēdiju eksperte etiķetes, protokola un galda kultūras jautājumos. Deviņu grāmatu autore un vairāku grāmatu recenzente.

Aija Strautmane

 Šobrīd SIA LatConsul lielo projektu konsultants, pasniedzējs, specializējies Horizon 2020 programmā. Vairāk nekā 17 gadus strādājis praktiskā un konsultatīvā mārketinga jomā gan Latvijā, gan ārzemēs. SIA Marketing House biznesa attīstības direktors. Praktisko pieredzi guvis, strādājot par SIA Lattelecom mācību centra pasniedzēju, MVB departamenta mārketinga vadītāju, SIA Marketing House biznesa attīstības direktoru, Tirgus un mārketinga izpētes […]

Ainārs Lankovskis

Pārmaiņu arhitekte: Cilvēks darbā – karjera un māksla vadīt Biznesa trenere un konsultante, kas specializējas vadītprasmju attīstībā, personālvadības jautājumos un palīdz cilvēkiem iemācīties vadīt savas karjeras. Vairāk nekā 10 gadu praktiska pieredze augsta līmeņa vadītāja amatā, atbildot par personālvadību AS Air Baltic Corporation, UK Foreign and Commonwealth office un AS Citadele banka. Anita šajos uzņēmumos […]

Anita Gaile

Guvusi ievērojamu praktisko pieredzi, strādājot Valsts darba inspekcijā un Pilsonības un imigrācijas departamentā, kā arī Inspecta Prevention darba aizsardzības daļā, ieņemot vadošā eksperta/projektu direktora amatu.Šobrīd Dace darbojas kā mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” lektore.Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā.Dace nemitīgi pilnveido sevi profesionālajā jomā, apmeklējot […]

Dace Jakimova

Profesionāla galvenā grāmatvede, pieredzējusi grāmatvedības kursu un semināru vadītāja. Pozitīvi un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus.Siguldas novada domes Finanšu pārvaldes vadītāja/galvenā grāmatvede, mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” konsultante finanšu un grāmatvedības jautājumos. Ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju grāmatvedībā Latvijas Universitātē.

Dace Matuseviča

Nordea bankas Latvijā Personāla atlases un attīstības speciāliste/Personāla vadības partnere. Bijusi AS “Reģionālā attīstības banka” Darbinieku attīstības projektu vadītāja, SIA Lattelecom BPO Personāla projektu vadītāja un SIA Lattelecom Akadēmijas trenere. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar personāla atlases, vadības un apmācību jomu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē un AS Latvijas Krājbanka. Dacei ir pasniedzējas un apmācību treneres […]

Dace Meiere

Profesionāla galvenā grāmatvede ar vairāk nekā piecpadsmit gadu darba pieredzi. Strādājusi par galveno grāmatvedi SIA “Christiania Baltija” un daudzos citos dažādu jomu uzņēmumos. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus individuālajiem komersantiem un labdarības organizācijām. Šobrīd ir galvenā grāmatvede uzņēmumos “Cabby”, SIA un “Joker Inc”, SIA. Studējusi ekonomiku un finanses Latvijas Universitātē, grāmatveža kvalifikāciju un BUSINET sertifikātu ieguvusi Grāmatvedības […]

Dace Pumpure

Ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā ”Turība”. Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus lietvedības un personāla vadības jomā. Strādājusi par vecāko lietvedi, bet pašlaik – par personāla speciālisti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Enerģiska pasniedzēja ar 9 gadu pieredzi lietvedībā palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.

Daina Verečinska

Izcils vīnzinis un vīna kultūras kursu vadītājs.

Einārs Zalcmanis

Mg. iur., SIA “PersAt” valdes locekle, socionikas konsultante un pasniedzēja, personāla atlases projektu vadītāja. Bijusi personāla vadības pasniedzēja Latvijas kultūras koledžā, investīciju fonda “Skystairs” start-up uzņēmumu personāla analītiķe un vadības konsultante, personāla atlases projektu vadītāja, Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, juriskonsulte.  Vadījusi seminārus, apmācību un personāla atlases projektus: ģimenes ārstiem Rīgā un Daugavpilī, Latvijas Asociācijā sabiedrisko […]

Evija Čeprova

Jurists darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos jau vairāk nekā 12 gadus. Savulaik guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi, strādājot par Vecāko inspektoru-juristu Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā. Pēdējos gadus strādā kā jurists darba tiesībās un darba aizsardzībā vairākos privātos uzņēmumos, kas darbojas dažādās nozarēs Rīgā un arī citur. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs […]

Harijs Gaigals

Profesionāla vadības grāmatvede, pieredzējusi grāmatvedības kursu un semināru vadītāja. Liela praktiskā pieredze finanšu pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā. Pozitīvi un atraktīvi palīdzēs apgūt profesionālās angļu valodas nianses grāmatvežiem. Strādājusi tādos uzņēmumos kā Leinonen SIA, Reckitt Benckiser Ltd (Lielbritānija), Smith & Nephew Medical Ltd (Lielbritānija), Vides, pārtikas un lauku atbalsta departamentā DEFRA (Lielbritānija). Kopš 2007. gada ir […]

Ināra Funeaux

Lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Docente, filoloģijas doktora grāda pretendente. Vairāk nekā 80 publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā un Japānā. Sarakstījusi monogrāfiju par Holivudas mākslas filmu […]

Inga Milēviča

Pieredzējusi angļu valodas pasniedzēja un angļu/vācu/itāļu/krievu/latviešu valodu tulce/tulkotāja. Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu Tehniskajā tulkošanā Rīgas Tehniskajā universitātē un Maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Papildus apguvusi angļu valodu Anglijā izglītības iestādē „ASLA”, angļu valodas gramatikas kursu pasniedzējiem un starptautiska eksāmena FCE pasniegšanas kursu iestādē “Cambridge English Teacher”, vārdu krājuma pasniegšanas […]

Irina Smirnova

Profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar ilggadēju darba pieredzi. Galvenās grāmatvedes, grāmatvedības dienesta vadītājas amatā strādājusi jau 19 gadus. Ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā (LLU, 2006) ) un regulāri papildina zināšanas kursos un semināros savā specialitātē. Ita ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, precīza un korekta, strādā un dzīvo pēc atziņas, […]

Ita Bekerta

Biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā. Vada daudzpusīgas lekcijas un seminārus: Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Aktīvā pārdošana, Personāla novērtēšana un motivācija, Integratīvā kreatīvā līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūras pārveide, Klientu piesaiste un attiecību uzturēšana, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā, Starpkultūru komunikācija […]

Jānis Roze

Biznesa vadības konsultants, psihologs, sertificēts koučinga speciālists un NLP praktiķis. Uzņēmuma „Medicīnas Biznesa Akadēmija“ Lietuvas pārstāvniecības vadītājs. Vadītāja un konsultanta pieredze jau kopš 1997. gada. Regulāri iesaistās dažādos projektos, sniedz biznesa konsultācijas un vada apmācības biznesa psiholoģijas, pārdošanas, klientu apkalpošanas, konfliktu risināšanas, personāla vadības u.c. jautājumos. Iegūts Sociālās psiholoģijas maģistra grāds Daugavpils Universitātē.

Juris Belte

Viens no pieredzes bagātākajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem Latvijā. Savā pieredzē dalās gan ar studentiem Latvijā 4 augstskolās, gan arī bieži kā vieslektors tiek aicināts uz semināriem un konferencēm Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā.Bijis laikraksta “Diena” komentētājs, Latvijas Žurnālistikas skolas direktors, Latvijas Mediju fonda direktors un Baltijas informācijas biroja Maskavā vadītājs.Bijis vairāku Latvijas politiķu padomnieks sabiedrisko attiecību […]

Kristians Rozenvalds

Datordizainere ar augstu kvalifikācijas līmeni un pieredzi reklāmas un poligrāfijas jomā. 2014. gadā ieguvusi Humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmisko grādu. 2009. gadā ieguvusi Profesionālo Bakalaura grādu mākslā un datordizainera kvalifikāciju (atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim). Aktīvi un radoši darbojas EKO dizaina jomā, regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, strādā dizaineru apvienībā IBIO union.

Laine Uzulēna

Ieguvusi tiesību zinātnes maģistra grādu civiltiesību apakšnozarē, kā arī ieguvusi Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijas Personas datu apstrādes speciālista kvalifikāciju (reģ.nr. 042). Šobrīd strādā VAS “Latvijas dzelzceļš” kā vecākā juriskonsulte, strādājusi arī tādos uzņēmumos kā SIA “LDZ Apsardze”, SIA “Neugao”, SIA “Polar BEK Daugava” (viesnīca Radisson SAS Blue Daugava), SIA “ABAVA” par personas datu aizsardzības […]

Laura Jansone

Profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā astoņu gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Strādājusi AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” par galveno grāmatvedi. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. […]

Maira Sokolova

Mērķtiecīgs profesionālis finanšu jomā ar plašu pieredzi banku, pakalpojumu un ražošanas nozarēs. Ļoti labi orientējas grāmatvedības un finanšu vadības jomās, pārzina budžeta sagatavošanu un tā kontroli. Strādājis vadošos amatos finanšu jomā vadošajās Latvijas bankās, kā arī starptautiska līmeņa uzņēmumos. Ieguvis Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, ka arī ACCA (The Association of Chartered Certified […]

Māris Nelsons

Pieredzējis praktisko treniņu un kursu pasniedzējs, vada dažādas ar projektu vadību, uzņēmumu vadību un datorprogrammu apguvi saistītas apmācības kopš 2001. gada. Guvis nenovērtējamu pieredzi, apgūstot darbu ar datoru pašmācības ceļā jau 90-tajos gados, izveidojot savu datortirdzniecības biznesu un sniedzot konsultācijas darbam ar datoru iestādēs un uzņēmumos, kuri datorus iegādājās. Vēlāk datorzināšanas izmantojis savā darba ikdienā, kā […]

Mārtiņš Valters

Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā.   “Šis ir pareizais laiks, lai darītu. Lielās pārmaiņas tirgū mazinājušas konkurenci un likušas kompānijām apcirpt savas mārketinga stratēģijas. Iestājies atkusnis, ar katru dienu nodarboties ar biznesu kļūst vieglāk. […]

Mārtiņš Zvīgulis

Par Marvela Greja svešvalodu apguves metodi:“Viss sākās Parīzē. Sēdēju parkā uz soliņa un prātoju, cik mazs vai liels ir minimāli nepieciešamais vārdu skaits, lai varētu saprasties franču valodā? Mans iedzimtais slinkums neatbalsta mācīšanos, taču franču nevēlēšanās sarunāties citādi, kā tikai franciski, mani virzīja uz domām par kaut kā jauna apgūšanas nepieciešamību.”Jau tajā pašā dienā Marvels […]

Marvels Grejs

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes […]

Rihards Ābols

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nostrādājis 13 gadus, šajā laikā bijis gan izmēģinājuma laboratorijas priekšnieks, gan zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieks. Šobrīd SIA ISOBALT valdes priekšsēdētājs, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Policijas koledžas ugunsdrošības kursu lektors. Pasniedzējs ar daudzu gadu pieredzi, uzstājies dažādās konferencēs Latvijā un citur pasaulē. Sertificēts […]

Valentīns Buiķis

Mg.Psych., Mg.HR Vineta Ikauniece – Ozoliņa ir personāla trenere ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi. Novadīti vairāk nekā 1000 biznesa semināri – treniņi klientu apkalpošanas sfēras darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanai, kā arī vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšanai. Sertificēts praktiskais psihologs, sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs, akmeologs – speciālists pieaugušo personiskās un profesionālās izaugsmes […]

Vineta Ikauniece – Ozoliņa

Sertificēts arodslimību ārsts un pirmās palīdzības pasniedzējs ar lielu pieredzi. Apmācībās tiek izmantots moderns aprīkojums un specializēta apmācības programma pirmās palīdzības sniegšanā.

Vitālijs Zaharovs