LV | RU

Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze […]

Anita Rošāne

Guvusi ievērojamu praktisko pieredzi, strādājot Valsts darba inspekcijā un Pilsonības un imigrācijas departamentā, kā arī Inspecta Prevention darba aizsardzības daļā, ieņemot vadošā eksperta/projektu direktora amatu.Šobrīd Dace darbojas kā mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” lektore.Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā.Dace nemitīgi pilnveido sevi profesionālajā jomā, apmeklējot […]

Dace Jakimova

Ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā ”Turība”. Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus lietvedības un personāla vadības jomā. Strādājusi par vecāko lietvedi, bet pašlaik – par personāla speciālisti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Enerģiska pasniedzēja ar 9 gadu pieredzi lietvedībā palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.

Daina Verečinska

Vairāk nekā 20 gadu pieredze praktiskajā personāla vadībā vairākās bankās, IT uzņēmumā un ražošanā. Latvijas personāla vadīšanas asociācijas dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Latvijas Universitātes pasniedzēja, konsultants par vadības un personāla vadības jautājumiem.

Eva Selga

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng. Gundegai patīk mācīties un dalīties zināšanās.  “Esmu kustīga un lustīga, patīk slēpot, supot, braukt ar riteni, sēņot, un garas pastaigas gar jūru. “Zaļie pirkstiņi” man ir tikai pavasarī, […]

Gundega Dambe

Pieredzējis korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs ar aptuveni 20 gadu pieredzi. Praktiski vadījis korporatīvo komunikāciju AS “Olainfarm”, LR Izglītības un Zinātnes ministrijā, AS “Aldaris”. Pēdējos 10 gadus vadīja sabiedriskās attiecības AS “ABLV Bank”. Individuāli konsultē dažādos sarežģītos gadījumos, t.sk., ir sniedzis profesionālo palīdzību politiskām partijām, pašvaldībām, atsevišķiem politiķiem un citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Pasniedz augstskolā […]

Ilmārs Jargans

Lietvedības speciāliste ar ilggadēju profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Strādājusi Latvijas Nacionālajā arhīvā, Kultūras ministrijā, kā vecākā referente dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī lielā uzņēmumu grupā par lietvedības un arhīva speciālisti. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu […]

Inese Blanka

Mg. HR, sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla vadītājas amatā no 1995. gada. Strādājusi Labklājības ministrijā par Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktori, Tiesu administrācijā kā Personāla nodaļas vadītāja, kā arī lasa lekcijas personāla vadībā Juridiskās koledžas cilvēkresursu vadības studentiem Rīgā un Valmierā (kopš 2009. gada). Vada seminārus Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijā […]

Inese Sila

Profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā trīsdesmit gadu darba pieredzi. Ārpakalpojumu grāmatvede, kura apkalpo gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātās personas, kuras strādā visdažādākajās uzņēmējdarbības jomās. Strādā kā grāmatvedības pasniedzēja no 2009. gada. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un LEADER projektu vērtētāja ar vairāku gadu pieredzi. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, kā […]

Inga Grigule

Pieredzējusi angļu valodas pasniedzēja un angļu/vācu/itāļu/krievu/latviešu valodu tulce/tulkotāja. Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu Tehniskajā tulkošanā Rīgas Tehniskajā universitātē un Maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Papildus apguvusi angļu valodu Anglijā izglītības iestādē „ASLA”, angļu valodas gramatikas kursu pasniedzējiem un starptautiska eksāmena FCE pasniegšanas kursu iestādē “Cambridge English Teacher”, vārdu krājuma pasniegšanas […]

Irina Smirnova

Biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā. Vada daudzpusīgas lekcijas un seminārus: Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Aktīvā pārdošana, Personāla novērtēšana un motivācija, Integratīvā kreatīvā līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūras pārveide, Klientu piesaiste un attiecību uzturēšana, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā, Starpkultūru komunikācija […]

Jānis Roze

Biznesa vadības konsultants, psihologs, sertificēts koučinga speciālists un NLP praktiķis. Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes pasniedzējs. Vadītāja un konsultanta pieredze jau kopš 1997. gada. Regulāri iesaistās dažādos projektos, sniedz biznesa konsultācijas un vada apmācības biznesa psiholoģijas, pārdošanas, klientu apkalpošanas, konfliktu risināšanas, personāla vadības u.c. jautājumos. Iegūts Sociālās psiholoģijas maģistra grāds Daugavpils Universitātē, beidzis doktorantūru sociālo zinātņu jomā.

Juris Belte

Viens no pieredzes bagātākajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem Latvijā. Savā pieredzē dalās gan ar studentiem Latvijā 4 augstskolās, gan arī bieži kā vieslektors tiek aicināts uz semināriem un konferencēm Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā.Bijis laikraksta “Diena” komentētājs, Latvijas Žurnālistikas skolas direktors, Latvijas Mediju fonda direktors un Baltijas informācijas biroja Maskavā vadītājs.Bijis vairāku Latvijas politiķu padomnieks sabiedrisko attiecību […]

Kristians Rozenvalds

Daudzpusīga un interesanta personība, kura strādājusi gan par pirmsskolas skolotāju, gan TV producenti, gan projektu vadītāju. Līga sākusi darboties grāmatvedības jomā pēc pašas iniciatīvas, jo vēlme “urbties līdz saknei” liek viņai nemitīgi augt un attīsties. Apvienojot darbu un mācības, Līga ieguvusi maģistra grādu ekonomikā un starptautiski 21 Eiropas valstī atzītu grāmatveža Kompetences sertifikātu. Paralēli algotam […]

Līga Alberliņa

Profesionāla grāmatvede ar vairāk nekā astoņu gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Strādājusi AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” par galveno grāmatvedi. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. […]

Maira Lāce

Mērķtiecīgs profesionālis finanšu jomā ar plašu pieredzi banku, pakalpojumu un ražošanas nozarēs. Ļoti labi orientējas grāmatvedības un finanšu vadības jomās, pārzina budžeta sagatavošanu un tā kontroli. Strādājis vadošos amatos finanšu jomā vadošajās Latvijas bankās, kā arī starptautiska līmeņa uzņēmumos. Ieguvis Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, ka arī ACCA (The Association of Chartered Certified […]

Māris Nelsons

Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē (2000.), pabeidzis Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes doktora studiju programmu (2013.) un tuvākajā laikā plāno aizstāvēt promocijas darbu. Publikāciju un monogrāfiju autors personas datu aizsardzības un administratīvajās tiesībās. Darba pieredze saistīta gan ar datu aizsardzības un administratīvo tiesību problemātiku, gan komerctiesībām un klientu pārstāvību tiesās: Datu valsts inspekcijas direktores […]

Māris Ruķers

Pieredzējis praktisko treniņu un kursu pasniedzējs, vada dažādas ar projektu vadību, uzņēmumu vadību un datorprogrammu apguvi saistītas apmācības kopš 2001. gada. Guvis nenovērtējamu pieredzi, apgūstot darbu ar datoru pašmācības ceļā jau 90-tajos gados, izveidojot savu datortirdzniecības biznesu un sniedzot konsultācijas darbam ar datoru iestādēs un uzņēmumos, kuri datorus iegādājās. Vēlāk datorzināšanas izmantojis savā darba ikdienā, kā […]

Mārtiņš Valters

Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā.   “Šis ir pareizais laiks, lai darītu. Lielās pārmaiņas tirgū mazinājušas konkurenci un likušas kompānijām apcirpt savas mārketinga stratēģijas. Iestājies atkusnis, ar katru dienu nodarboties ar biznesu kļūst vieglāk. […]

Mārtiņš Zvīgulis

Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes […]

Rihards Ābols

IT Projektu vadītājs. Tehnoloģiju entuziasts ar lielu pieredzi darbā ar dažādām platformām. Ikdienā nodarbojas gan ar E-studiju vidi, dokumentu vadības sistēmu u.c. tehnoloģiju rīkiem, to uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī nodrošina mācības un konsultācijas sistēmu lietotājiem. Brīvajā laikā nodorbojas ar interneta mājas lapu izstrādi, līdz ar to iegūta ļoti plaša pieredze gan darbā ar e-rīkiem, […]

Rolands Bļujus

Profesionāla galvenā grāmatvede ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi grāmatvedībā. Latvijas Universitātē apguvusi specialitātes – Finanses un kredīts, Informācijas sistēmas vadība un Darba vides aizsardzība un ekspertīze. Ieguvusi augstākās pakāpes profesionālā grāmatveža sertifikātu (Nr. 315). Šobrīd strādā kā grāmatvede un personāldaļas speciāliste uzņēmumos SIA “Baltlux Marine & Trust Ltd” un SIA “Fidabalt international”, kā arī […]

Sanita Kalniņa

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nostrādājis 13 gadus, šajā laikā bijis gan izmēģinājuma laboratorijas priekšnieks, gan zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieks. Šobrīd SIA ISOBALT valdes priekšsēdētājs, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Policijas koledžas ugunsdrošības kursu lektors. Pasniedzējs ar daudzu gadu pieredzi, uzstājies dažādās konferencēs Latvijā un citur pasaulē. Sertificēts […]

Valentīns Buiķis

Mg.Psych., Mg.HR. Vineta Ikauniece-Ozoliņa ir biznesa un personiskās izaugsmes treneris – konsultants. Sertificēts Darba un organizāciju psihologs. Diplomēts sociāli-psiholoģisko treniņu vadītājs. Veselīga dzīves veida veicināšanas speciālists. Vairāk nekā 20 gadu pieredze klientu apkalpošanas darbinieku, pārdevēju, personāla speciālistu un dažāda līmeņa biznesa vadītāju profesionālo iemaņu attīstīšanā.   “Esmu izstrādājusi un aprobējusi „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PROGRAMMU SEKMĪGAM DARBAM […]

Vineta Ikauniece – Ozoliņa

Sertificēts arodslimību ārsts un pirmās palīdzības pasniedzējs ar lielu pieredzi. Apmācībās tiek izmantots moderns aprīkojums un specializēta apmācības programma pirmās palīdzības sniegšanā.

Vitālijs Zaharovs