LV | RU

Mārketinga speciālistu kursi – 27. martā

marketingdatastrategy2Nākotnes pieprasītākā profesija, kurā vari būt radošs un racionāls vienlaikus!

 

Mārketinga uzdevums ir uzņēmuma zīmola virzība tirgū, klientu piesaiste – mārketinga speciālists ir tas, kurš šo procesu nodrošina. Mārketings ir veiksmīga klientu apkalpošana, radot pievienoto vērtību klientiem un apmierinājumu par iegūto. Mūsdienu konkurences apstākļos mārketingu izmanto jebkurā nozarē, jo bez tā nav iedomājama uzņēmuma izaugsme. Uzņēmums bez mārketinga ir tas pats, kas zivs bez ūdens.

 

Mārketinga speciālists veido mārketinga stratēģiju, veic tirgus izpēti un analīzi. Mārketinga speciālists ir uzņēmuma tēla radītājs. Šobrīd tā ir viena no pieprasītākajām profesijām Latvijā.

 

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un izpratni par mārketinga procesu un stratēģiju – veiksmīgu mārketinga aktivitāšu plānošanu, kā arī nodrošināt prasmes mārketinga uzdevumu īstenošanai.

 

PROGRAMMAS MĒRĶA GRUPAS

Šis kurss ir paredzēts tiem, kas savu turpmāko darbību vēlas saistīt ar mārketingu, kā arī jau strādājošiem mārketinga speciālistiem, kam ir vajadzīgas jaunas idejas, sevis pilnveidošana un kuru mērķis ir kļūt par izcilu mārketinga profesionāli.

 

KURSU NORISE:
otrdienās un ceturtdienās, 27.03.2018. – 03.05.2018. no plkst. 18.00 – 21.15 mācību centrā Hansa Training, Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

KURSU CENA: 248,00 EUR
Cenā iekļauts 1,5 mēneša kurss (44 akadēmiskās stundas), 11 praktiskās nodarbības, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas un augļu pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam, saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

IZDEVĪGI! 

Izvēloties komplektu Mārketinga speciālistu kursi + Praktiskais seminārs “Saredzi! Kā izmantot socioniku, lai izprastu sevi, kolēģus un klientus” = 334,00 EUR vietā tikai 294,00 EUR!*

 

 *Komplekta summa nesummējas ar citām akcijām/atlaidēm!

 

MĀCĪBU PLĀNS

martins_zvigulis-1Mārtiņš Zvīgulis – Web Multishop Company mārketinga direkors. Specializējies zīmolvedībā, Web projektu un aplikāciju izstrādē, drošības internetā jautājumos, IT projektu vadīšanā un konsultēšanā, korporatīvās identitātes izstrādē un komandas vadīšanā.
Lasīt vairāk>

 

 

 

 

Trīs praktiskās nodarbības
Mārketings un zīmolu radīšana, vadība.
 1) Radošas mārketinga metodes.
 • Nozīmes piešķiršana, atņemšana un pārveidošana; 
 • Spēcinošas un vājinošas pārliecības spēks;
 • Why-How-What princips;
 • Multfilmas tipa reklāmas materiālu specifika;
 • Vārdi, kas uz šodienu vislabāk strādā klientu uzrunāšanā;
 • Workshop – NLP adekvāta mārketinga plānošana un īstenošana;
 • Satura atrašana savai mārketinga aktivitātei;
 • Kā NLP adekvāta vērtību formulējuma veidošana;
 • Frāžu izdomāšana savai mārketinga kampaņai;
 • Prezentācijas.
 
2) E-mārketings biznesā.

2017. gada interneta modes tendences:

 • Dizains, kas uzrunā;
 • Fokusa punkti mārketinga ziņojumos;
 • Kas strādā un kas – nestrādā, uzrunājot mūsdienu patērētāju;
 • WEB.2.0. darbības principi jeb interaktīvās vides izveide;
 • Kā piešķirt gļēvam e-mārketingam potences: tieksmes un analīzes koncepts mārketingā; 
 • NCA – jauna mārketinga tehnika (pirmoreiz Latvijā!);
 • sociālie tīkli un 21 century website koncepts;
 • E-pastu mārketings;
 • Affiliate mārketings.

 

Analīze:

 • pašanalīze ar Google instrumentāriju;
 • konkurentu analīze.

 

E-komercija:

 • ko reāli prasa e-veikala atvēršana;
 • LV likumdošanas nianses – kā nesamaksāt sodu;
 • E-komercijas SWOT.

 

 

ainars_lankovskisAinārs Lankovskis – Vairāk nekā 17 gadus strādājis praktiskā un konsultatīvā mārketinga jomā gan Latvijā, gan ārzemēs. SIA Marketing House biznesa attīstības direktors.
Lasīt vairāk>

 

 

 

 

 

Četras praktiskās nodarbības
1) Mārketings un pārdošana, reklāma.
 • Pārdevējs: sāksim ar sevi!
 • Klienti – viņi ir tik dažādi, bet tik līdzīgi! Kas vieno visus cilvēkus?
 • Kā izveidot noturīgas – ilgtermiņa attiecības ar klientu?
 • Pārdot nevis pakalpojumu vai preci, bet lietošanas vērtības un pozitīvās emocijas.
 • Kā efektīvi integrēt pārdošanas kanālus vienā pārdošanas un klientu apkalpošanas sistēmā.
 • Tiešā pārdošana un attālinātā pārdošana – šodien un rīt.
 • Kas ir klientu lojalitātes monitorings un kam tas kalpo?
 • Kā noturēt ilgtermiņa attiecības ar klientu grupām?
 • Pārdošanas pārrunu vešana – austrumos un rietumos.
 • Partneru tīkls – kā pārdošanas kanāls.

 

2) Mārketings un izpēte (mārketinga un tirgus pētījumi).
 • Pētījuma mērķi. Uzdevumi un metodes.
  Mērķis: Apgūt pētījuma izveidošanas stratēģijas.
 • Pētījumu metodes, kas palīdzēs iegūt nepieciešamo rezultātu: Intervijas internetā, uz papīra, datorā un pie galda.
  Mērķis: Apgūt pētījumu metožu priekšrocības un trūkumus.
 • Pētījuma dizains. Pēc metodes izvēles sākam veidot anketu.
  Mērķis: Apgūt metodi, kas sniegs iespēju izveidot precīzu anketas struktūru un saturu.
 • Lauka darbs. Kā organizēt datu un informācijas iegūšanas procesu ar saviem spēkiem? Cik lielā mērā un kādos gadījumos izmantot ārpakalpojumus?
  Mērķis: Apgūt metodes, kas sniegs iespēju vadīt datu un informācijas iegūšanas procesu.
 • Datu apstrāde un analīze. Informācijas sagatavošana praktiskai pielietošanai.
  Mērķis: Apgūt metodes, kas sniegs iespēju iegūt praktisku informāciju.
 • Pētījuma rezultātā iegūtās informācijas praktiskas izmantošanas piemēri: Jaunas tirgus nišas, jauni produkti, klientu apmierinātība, zīmola spēks un c.
  Mērķis: Apgūsiet metodiku, ar kuras palīdzību Jūsu pētījumu rezultāti kalpos praktisku mērķu sasniegšanai.

 

3) Mārketings un inovācijas.

 

4) Mārketings un mārketings, kas dod rezultātu.

1. Ievads: Kas ir Pārmaiņu mārketings? Pārmaiņu mārketings kā sistēma.

2. Mārketinga komunikācijas. ALTERNATĪVAS.

3. Mediji un mediju plānošanas stratēģija, ALTERNATĪVAS.

4. Pārmaiņu mārketinga trīs līmeņi:

 • Stratēģiskais pārmaiņu mārketings;
 • Taktiskais un operatīvais pārmaiņu mārketings;
 • Iekšējais mārketings un personāla attiecību vadība pārmaiņu apstākļos.

5. Stratēģiskais pārmaiņu mārketings.

 • Pakalpojumu un produktu tirgus;
 • Pakalpojumu un produktu dzīves cikls;
 • Sabiedrisko attiecību veidošanas stratēģija pārmaiņu laikā;
 • Cenas, pakalpojumu, veicināšanas un sadale kanālu stratēģijas mūsdienu tirgus un konkurences apstākļos;
 • Stratēģiskās alternatīvas;
 • Zīmola arhitektūra;
 • Pakalpojumu un produktu zīmolu arhitektūra;
 • Pakalpojumu un produktu biznesa partneru mārketinga iespējas.

6. Pārmaiņu mārketinga taktiskais un operatīvais līmenis.

 • Pakalpojumu un produktu mārketings;
 • Pakalpojumu un produktu cenas klientu uztverē;
 • Pakalpojumu un produktu pārdošanas kanāli;
 • Pārmaiņas uzņēmumā un klientam labvēlīgā vide;
 • Pakalpojumu un produktu veicināšana (promotion) pasākumi.

7. Uz klienta vajadzībām orientēts pārmaiņu mārketings. 

 • Pāreja no produktu orientēta uz klientu orientētu mārketingu;
 • Klienta izpratne;
 • Klientu grupēšana – segmentācija;
 • CRM – šodien un rīt;
 • Klientu apmierinātības monitorings;
 • Konkurentu vājums – mūsu mārketinga iespējas.

 

 

janis_rozeJānis Roze - biznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā.
Lasīt vairāk>

 

 

 

 

 

 

Divas praktiskās nodarbības
1) Perspektīva produkta izveide uzņēmuma stratēģiskai līderībai.
 • Esošās situācijas izvērtēšana: balansa starp cenu, apkalpošanas laiku, produkta izstrādi utt. noteikšana.
 • Produkta izveide, balstoties uz klienta vērtību sistēmu.
 • Stratēģijas un savas nišas nodrošināšana pret konkurentiem.
 • Jaunā produkta cenas noteikšanas paņēmieni.

 

2) Uzņēmuma virziens – unikāls un pamanāms!
 • Diferencēšanās paņēmieni – kā izbēgt no konkurences.
 • Savu spēcīgo pušu noteikšana un attīstība.
 • Konkurentu izpēte – kādus rādītājus svarīgi zināt. 
 • Ceļam pārdošanas apjomus – tirgus segmentēšana.
 • Mārketinga komunikācija – sev interesējošā segmenta uzrunāšana.

 

3) Jauno klientu plūsmas organizēšana.
 • Mārketinga konveijers.
 • Tiešā mārketinga rīki – ģenerējam klientu plūsmu!
 • Labākās metodes no partizāņu mārketinga.

 

 

 

kristians_rozenvalsKristians Rozenvalds - viens no pieredzes bagātākajiem sabiedrisko attiecību speciālistiem Latvijā. Savā pieredzē dalās gan ar studentiem Latvijā 4 augstskolās, gan arī bieži kā vieslektors tiek aicināts uz semināriem un konferencēm Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. 
Lasīt vairāk>

 

 

 

 

Divas praktiskās nodarbības
1) Sabiedriskās attiecības – kā viens no vadības uzdevumiem.
 • Komunikācijas pamati: NLP 5 ABC.
 • Kas ir Sabiedriskās attiecības?
 • Organizācijas vadītāja pienākumi.
 • Vadības funkciju mijiedarbība.
 • Sabiedrisko attiecību mērķi.
 • Sabiedrisko attiecību auditorijas.
 • Sabiedrisko attiecību sistematizācija.
 • Pārmaiņas, kas ietekmē arī sabiedriskās attiecības.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Kursi ļoti interesanti, saņēmu vairāk nekā biju gaidījusi. Tik interesanti bija, ka nedaudz "mazuma piegarša" pēc katras dienas. Ļoti patika, ka bija dažādi pasniedzēji ar savu pieredzi un reāliem piemēriem. Ļoti informatīvi, profesionāli un saturīgi. Paldies! /Sanita Tiltiņa-Balode/
 • Paldies pasniedzējam Aināram par vērtīgo un interesanto lekciju! /Evita Cirmane, SIA Aptieku Apvienība/
 • Liederīgi pavadīts laiks, klausoties nozares profesionāļu pieredzē. Kursi liek domāt, analizēt un darboties līdzi. /Baiba Pušinska/
 • Ļoti profesionāli un dažādi pasniedzēji, kas deva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Paldies! /Lita Lamberga/
 • Atsaucīgs personāls, pasniedzēji un eksperti! /Karīna Gordijenko/
 • Ieteiktu iziet šo kursu visiem, kuri vēlas paplašināt savu redzes loku, iegūt jaunas paziņas un pozitīvi pavadīt laiku. /Iveta Jaudzema/
 • Labi pavadīts laiks lieliskā kompānijā ar pozitīvu gaisotni. Viela pārdomām un jaunas idejas īstenošanai. /Alisa Ratkeviča/
 • Ļoti labi, interesanti un saturīgi kursi. Labs veids kā pavadīt laiku darba dienu vakaros. /Alvis Inne/
 • Ļoti patīkama atmosfēra un atsaucība. /Gerda Gaile/
 • Pēc kursu apmeklēšanas esmu ieguvusi vispārēju priekšstatu par mārketingu, ieguvusi jaunus kontaktus. Ļoti patika pasniedzēju daudzie praktiskie piemēri. /Ilze Kalvāne/

Aizvērt

Pieteikuma anketa
captcha