LV | RU

Māris Ruķers

Maris_Rukers

Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē (2000.), pabeidzis Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes doktora studiju programmu (2013.) un tuvākajā laikā plāno aizstāvēt promocijas darbu.

Publikāciju un monogrāfiju autors personas datu aizsardzības un administratīvajās tiesībās.

Darba pieredze saistīta gan ar datu aizsardzības un administratīvo tiesību problemātiku, gan komerctiesībām un klientu pārstāvību tiesās: Datu valsts inspekcijas direktores padomnieks 2001.-2004.; Latvijas Universitātes lektors no 2001.-2014.; SIA “E-sabiedrības risinājumi” – juridiskā biroja pakalpojumi un konsultācijas tiek sniegtas no 2005. gada.

Dažādu apmācību un semināru vadītājs (Valsts administrācijas skola, Latvijas tiesnešu mācību centrs, pašvaldību mācību centri u.c.). Plaša Latvijas un arī starptautiska pieredze personas datu aizsardzības un citu tiesību jautājumos iegūta konsultējot daudzus lielākos uzņēmumus un iestādes Latvijā.