LV | RU

Līga Alberliņa

Liga

Daudzpusīga un interesanta personība, kura strādājusi gan par pirmsskolas skolotāju, gan TV producenti, gan projektu vadītāju. Līga sākusi darboties grāmatvedības jomā pēc pašas iniciatīvas, jo vēlme “urbties līdz saknei” liek viņai nemitīgi augt un attīsties. Apvienojot darbu un mācības, Līga ieguvusi maģistra grādu ekonomikā un starptautiski 21 Eiropas valstī atzītu grāmatveža Kompetences sertifikātu. Paralēli algotam darbam Līga nodibinājusi savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus un konsultē klientus nodokļu, grāmatvedības un darba likumdošanas jomā, kā arī sagatavo dokumentāciju, konsultē par uzņēmuma reģistrāciju un likvidāciju. Pēdējos četrus gadus darbojusies uzņēmuma valdes locekles amatā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā. Pateicoties Līgas punktualitātei, kārtības mīlestībai, elastībai un vispusīgajām zināšanām, viņa spēj operatīvi darboties ar ļoti lielu informācijas apjomu. Līgai piemīt stingrs “krampis”, noturot izmanību pie veicamās lietas, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. Līga ir veiksmīgi vadījusi procesus, nodarbinot 60-70 darbiniekus, un viņas pārziņā bijusi projektu vadība sadarbības līguma ietvaros ar 25-30 klientiem. Šajā amatā viens no galvenajiem darba rīkiem bija Darba likums, kuru Līga pārzina ekspertes līmenī. Līga ir uzticamības persona kolektīvā, viņai izdodas veikt cilvēku samierināšanas funkciju. Ar Līgas palīdzību domstarpībās iesaistītās abas puses spēj tikt līdz savstarpējo attiecību nostabilizēšanai.