LV | RU

Laura Jansone

Laura JansoneIeguvusi tiesību zinātnes maģistra grādu civiltiesību apakšnozarē, kā arī ieguvusi Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijas Personas datu apstrādes speciālista kvalifikāciju (reģ.nr. 042). Šobrīd strādā VAS “Latvijas dzelzceļš” kā vecākā juriskonsulte, strādājusi arī tādos uzņēmumos kā SIA “LDZ Apsardze”, SIA “Neugao”, SIA “Polar BEK Daugava” (viesnīca Radisson SAS Blue Daugava), SIA “ABAVA” par personas datu aizsardzības speciālistu.