LV | RU

Jānis Roze

janis_rozeBiznesa psihologs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādu lekciju, semināru un treniņu vadīšanā un uzņēmumu konsultēšanā.

Vada daudzpusīgas lekcijas un seminārus: Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Aktīvā pārdošana, Personāla novērtēšana un motivācija, Integratīvā kreatīvā līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūras pārveide, Klientu piesaiste un attiecību uzturēšana, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā, Starpkultūru komunikācija u.c.

Strādājis ar neskaitāmiem uzņēmumiem un iestādēm: starptautiekie – Bucher-Schörling, LatRosTrans, PricewaterhouseCoopers, LUKOIL, Euroscript Baltic u.c.; vietējie – Grandus, Remte, Dnet IT risinājumi, CityNet, Latvenergo, Avalon Hotel, Jelgavas pilsētas dome, Ogres novada pašvaldība un Latvijas bobsleja izlases komanda.

Piedalījies dažādos projektos, tostarp starptautiskajos, kuros veicis gan pētnieka pienākumus, gan vadījis mācības. Tāpat ir organizējis sadarbību ar ārvalstu partneriem, kā arī pārstāvējis Latviju ārvalstu tikšanās.

Ievērojama teorētiskā bāze un praktiskā pieredze, izzinot cilvēka potenciāla attīstību. Bijis jūras kājnieku komandieris. Psiholoģijas doktora zinātniskā grāda pretendents Latvijas Universitātē. Doktora disertācijas ietvaros pēta līderību, izmantojot paša izveidoto Vadītāja kreatīvās līderības testu, kā arī pasniedz kognitīvo psiholoģiju un dažādus ar organizācijas vadību saistītus kursus vairākās Latvijas augstskolās.