LV | RU

Ita Bekerta

20170618_175012Profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar ilggadēju darba pieredzi. Galvenās grāmatvedes, grāmatvedības dienesta vadītājas amatā strādājusi jau 19 gadus. Ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā (LLU, 2006) ) un regulāri papildina zināšanas kursos un semināros savā specialitātē. 
Ita ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, precīza un korekta, strādā un dzīvo pēc atziņas, ka “tas, ko darām ir jācenšas izdarīt perfekti, citādi nav vērts tērēt laiku” /A.Reiniks/.
Gatavo uzņēmumu gada pārskatus (pieredze darbā ar zvērinātiem revidentiem), nodokļu deklarācijas, veic uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un to uzskatāmu prezentāciju uzņēmuma īpašniekiem un vadībai. Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID. Regulāri vada seminārus, lekcijas, kursus par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.
Optimistiska un komunikabla pasniedzēja, kura labprāt dalīsies ar Jums savās teorētiskajās un praktiskajās grāmatvedības zināšanās.