LV | RU

Inese Blanka

Lietvedības speciāliste ar ilggadēju profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Strādājusi Latvijas Nacionālajā arhīvā, Kultūras ministrijā, kā vecākā referente dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī lielā uzņēmumu grupā par lietvedības un arhīva speciālisti.
Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē.
Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.