LV | RU

Grāmatvedības praktisko semināru cikls (5 semināri)

 

Pieci aktuāli grāmatvedības semināri tiem, kuri vēlas būt mūsdienīgi, efektīvi un novērtēti

 

 

Seminārs „Ieņēmumi un izdevumi. Uzskaites pamatprincipi un PVN” 

Iegūsiet aktuālāko informāciju par uzņēmuma ieņēmumiem, ar saimniecisko darbību saistītiem un nesaistītiem izdevumiem, reprezentācijas izdevumiem, ziedojumiem, procentu maksājumiem, nokavējuma un soda naudām, uzrādīšanu finanšu pārskatā.

 

 

Seminārs „Pamatlīdzekļi” 

Iegūsiet aktuālāko informāciju par finanšu un uzņēmuma ienākuma nodokļu (UIN) uzskaiti no uzņēmuma iegādes līdz likvidācijai, uzskaites metodes izvēli, klasifikāciju (kategorijas), vērtību izmaiņām, nolietojuma aprēķinu finansēs un UIN deklarācijai, likvidāciju (izslēgšana), inventarizācijām, uzrādīšanu finanšu pārskatā.

 

 

Seminārs „Darba samaksa” 

Iegūsiet aktuālāko informāciju par darbinieku uzskaiti, darba laika uzskaiti, darba samaksas aprēķinu veidiem, atvaļinājumu periodu, atvaļinājuma naudu, kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu, slimības lapas A apmaksu, slimības lapu B, komandējumiem, darba braucieniem, uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem, iesniedzamajiem pārskatiem VID.

 

Seminārs „Krājumi” 

Iegūsiet aktuālāko informāciju par krājumu dokumentāciju un finanšu uzskaiti. Semināra laikā apskatīsim tēmas: krājumu iegāde, novērtēšanas un uzskaites metodes izvēle, krājumu vienības vērtības aprēķins atkarībā no izvēlētās novērtēšanas metodes, nepārtrauktās inventarizācijas metode, periodiskās inventarizācijas metode, krājumu zudumi, vērtības izmaiņas, nelikvīdie krājumi, krājumu pārdošana, inventarizācijas, uzrādīšana finanšu pārskatā.

 

 

Seminārs „Norēķini” 

Iegūsiet aktuālāko informāciju par skaidru naudu uzņēmuma kasē, tās dokumentāciju, inventarizāciju, iespējamiem darījumiem, naudas līdzekļiem norēķinu kontos, naudas līdzekļu uzrādīšanu finanšu pārskatā, debitoru, kreditoru parādu uzskaiti un debitoru, kreditoru uzrādīšanu gada pārskata finanšu pārskata pielikumā, avansa norēķiniem, nākamo periodu izdevumiem un avansa maksājumiem.

 

 

 PASNIEDZĒJS:

Ita_BekertaIta Bekerta – profesionāla galvenā grāmatvede, pasniedzēja un konsultante grāmatvedības un nodokļu jautājumos ar ilggadēju darba pieredzi. Galvenās grāmatvedes, grāmatvedības dienesta vadītājas amatā strādājusi jau 19 gadus. Ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā (LLU, 2006) ) un regulāri papildina zināšanas kursos un semināros savā specialitātē.
Ita ir cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, precīza un korekta, strādā un dzīvo pēc atziņas, ka “tas, ko darām ir jācenšas izdarīt perfekti, citādi nav vērts tērēt laiku” /A.Reiniks/.
Gatavo uzņēmumu gada pārskatus (pieredze darbā ar zvērinātiem revidentiem), nodokļu deklarācijas, veic uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un to uzskatāmu prezentāciju uzņēmuma īpašniekiem un vadībai. Pārzina grāmatvedības, nodokļu un darba likumdošanu, kā arī starptautiskos grāmatvedības standartus. Ir pieredze darbā uzņēmumā ar ārzemju kapitālu, darījumos ar ES dalībvalstīm un importa-eksporta darījumos. Veiksmīga sadarbība ar VID. Regulāri vada seminārus, lekcijas, kursus par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.
Optimistiska un komunikabla pasniedzēja, kura labprāt dalīsies ar Jums savās teorētiskajās un praktiskajās grāmatvedības zināšanās.

 

 

Semināri notiek: Hansa Training mācību centrā, Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

Semināru norises laiki: piektdienās no plkst. 10.30 – 14.30 Hansa Training mācību centrā Valdemāra 4, Rīgā.

 

Semināru cikla cena: 284,00 EUR . Viena atsevišķa semināra apmeklējums – 72,00 EUR.

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa