LV | RU

Microsoft Word 2.līmenis – gudram lietotājam

 

datormacibas„No klausīšanās un skatīšanās neviens neko nav iemācījies. Iemācīties var tikai pašam darot! Un nodarbībās mēs paši darīsim daudz!”
/M. Valters/

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Jums apmeklēt datorkursus Microsoft Word 2. līmenis – gudram lietotājam, kas notiks mācību centra telpās Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

MĀCĪBU MĒRĶIS
Apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu veidot, rediģēt un uzlabot liela apjoma, kompleksus un sarežģītus dokumentus, izmantojot MS Word.

 

MĒRĶAUDITORIJA
Cilvēki, kuri vēlas apgūt Microsoft Word sniegtās iespējas efektīvi un produktīvi veidot liela apjoma, kompleksus un sarežģītus dokumentus.

 

PRIEKŠNOSACĪJUMI
Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un pilnveidotu savas prasmes un iemaņas dokumentu veidošanā un noformēšanā, jums jāprot racionāli izveidot atbilstoši noformētus dokumentus.

 

IEGUVUMI
Jūs spēsiet:
formatēt dokumentu, izmantojot stilus un tēmas;
veidot saturu, atkārtoti izmantojot teksta daļas (Quick Parts);
kontrolēt teksta plūsmu;
izmantot šablonus, lai atvieglotu dokumentu veidošanu;
izmantot pasta sapludināšanas funkciju;
izmantot Word kopā ar citām programmām;
kopīgi strādāt ar dokumentiem;
veidot dokumentu versijas;
pievienot norādes un piezīmes;
nodrošināt dokumentu drošību;
veidot veidlapas.

 

PASNIEDZĒJS

Martins_ValtersMārtiņš Valters – pieredzējis praktisko treniņu un kursu pasniedzējs, vada dažādas ar projektu vadību, uzņēmumu vadību un datorprogrammu apguvi saistītas apmācības kopš 2001. gada.
Guvis nenovērtējamu pieredzi, apgūstot darbu ar datoru pašmācības ceļā jau 90-tajos gados, izveidojot savu datortirdzniecības biznesu un sniedzot konsultācijas darbam ar datoru iestādēs un uzņēmumos, kuri datorus iegādājās. Vēlāk datorzināšanas izmantojis savā darba ikdienā, kā arī nodevis tās tūkstošiem augstskolu studentu.
Ieguvis Ekonomikas un Vadības akadēmijas AFW (Vācija) sertifikātu projektu vadīšanas tālmācības kursa pasniegšanā, savas zināšanas papildinājis dažādos kursos un semināros.
LU Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, vadības zinību doktorants. Vairāku grāmatu un publikāciju autors. Ilggadēja pieredze Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta izpilddirektora amatā.
Izstrādājis un vadījis projektu vadības kursu programmas Latvijas augstskolās un vadošajos mācību centros, tajā skaitā starptautiski sertificētas.
Ļoti komunikabls, atsaucīgs pasniedzējs, kas palīdzēs jums apgūt datoru kā instrumentu jūsu mērķu sasniegšanai. Lasīt vairāk>

 

 

KURSA NORISE: 2 mācību dienas, no 9.00 – 17.00 mācību centrā Hansa Training Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā.

 

KURSA CENA: 128,00 EUR 
Cenā iekļautas 2 mācību dienas, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas pauzes.

 

PROGRAMMA

1. Stilu un tēmu izmantošana
Iebūvēto teksta stilu izmantošana, jaunu stilu izveidošana
Tabulu un sarakstu stilu veidošana
Tēmu izmantošana.

 

2. Satura rādītāju, zemteksta piezīmju un atsauču izmantošana
Satura rādītāju veidošana, izmantojot stilus
Zemteksta piezīmju un atsauču veidošana
Citātu un bibliogrāfijas izmantošana
Iezīmju (caption), indeksu un avotu sarakstu izmatošana
Galveņu (headers) un kājeņu (footers) pievienošana.

 

3. Ātra teksta veidošana un noformēšana
Automātiska kļūdu labošana (AutoCorrect)
Automātiska teksta ievietošana (AutoText)
Ātrās daļas (Quick Parts – Lauks /Field, Bloki/ Building Blocks)
WordArt.

 

4. Teksta plūsma
Teksta sadalījums pa lapām ar Insert PageBreak un Format/ Paragraph
Teksta veidošana vairākās kolonās
Teksta veidošana atšķirīgi orientētās lappusēs
Teksta veidošana teksta rāmjos.

 

5. Šablonu izmantošana ātrai dokumentu veidošanai
Dokumenta veidošana uz šablona (Template) pamata
Sava šablona izveidošana.

 

6. Masveida pasta veidošana
Nosūtāmā dokumenta veidi, to veidošana
Datu avota izveidošana
Dokumenta un datu sapludināšana.

 

7. Kopīgs darbs ar dokumentiem
Dokumenta meta informācija
Dokumentu sagatavošana nosūtīšanai caurskatīšanai
Dokumenta caurskatīšana ar izmaiņu un komentāru reģistrāciju (Track Changes/ Insert Comment)
Vairāku personu dokumentā veikto izmaiņu salīdzināšana
Labojumu (Track Changes) un komentārus apstiprināšana un/ vai noraidīšana.

 

8. Dokumenta versijas
Jaunu dokumenta versiju veidošana
Dokumenta versiju salīdzināšana
Dokumenta versiju apvienošana.

 

9. Dokumenta drošība
Slēptie teksti un personīgā informācija dokumentā
Personīgās informācijas un slēpto tekstu izņemšana no dokumenta
Formatēšanas un rediģēšanas ierobežojumu uzstādīšana
Dokumenta digitālā parakstīšana
Piekļuves dokumentam ierobežošana un paroles uzstādīšana.

 

10. Veidlapu veidošana
Veidlapas izveidošana
Lauku pievienošana veidlapai
Veidlapas aizsargāšana
Veidlapas aizpildīšanas automatizēšana.

 

11. Word dokumenta izmantošana kopā ar citām programmām
Excel darblapas ievietošana Word dokumentā
Dokumenta saistīšana ar citām datnēm (failiem), izmantojot hipersaites.

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa