LV | RU

Microsoft PowerPoint 1.līmenis – iesācējiem

 

prezentesana„Ja jums ir nepieciešamas prasmes izmantot savā ikdienas dzīvē vai darbā tādu instrumentu kā dators, lai vieglāk, ātrāk un efektīvāk sasniegtu savus mērķus, esiet laipni gaidīti manos kursos!”
/M. Valters/

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā datorkursus Microsoft PowerPoint 1. līmenis – iesācējiem, kas notiks mācību centra telpās Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā / vai tiešsaistē.

 

MĀCĪBU MĒRĶIS
Apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu veidot, rediģēt un uzlabot prezentācijas, izmantojot programmu MS PowerPoint.

 

MĒRĶGRUPA
Cilvēki, kuri vēlas iemācīties MS PowerPoint pamatdarbības, lai veiktu savus ikdienas pienākumus, paaugstinātu prezentāciju efektivitāti un iedarbīgumu.

 

PRIEKŠNOSACĪJUMI
Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas, izveidotu savas prasmes un iemaņas dokumentu veidošanā un noformēšanā, jums jāprot lietot personālo datoru, peli un klaviatūru, jāprot izmantot sistēmu Windows, lai pārvaldītu informāciju datorā – atvērtu un aizvērtu programmas, saglabātu un atrastu informāciju, kas glabājas datorā, pārvaldītu failus (datnes) un folderus (kopnes).

 

IEGUVUMI
Jūs spēsiet:
izprast veiksmīgas prezentācijas priekšnoteikumus;
strādāt ar galvenajiem PowerPoint instrumentiem;
izmantot būtiskākās PowerPoint sniegtās iespējas;
ievadīt un formatēt tekstu PowerPoint dokumentā;
pievienot PowerPoint dokumentā grafiskus objektus un attēlus;
izvietot PowerPoint dokumentā datus tabulās;
pārbaudīt pareizrakstību PowerPoint dokumentos;
izmantot tēmas slaidu noformēšanā;
izdrukāt PowerPoint dokumentu.

 

PASNIEDZĒJS

Martins_ValtersMārtiņš Valters – pieredzējis praktisko treniņu un kursu pasniedzējs, vada dažādas ar projektu vadību, uzņēmumu vadību un datorprogrammu apguvi saistītas apmācības kopš 2001. gada.
Guvis nenovērtējamu pieredzi, apgūstot darbu ar datoru pašmācības ceļā jau 90-tajos gados, izveidojot savu datortirdzniecības biznesu un sniedzot konsultācijas darbam ar datoru iestādēs un uzņēmumos, kuri datorus iegādājās. Vēlāk datorzināšanas izmantojis savā darba ikdienā, kā arī nodevis tās tūkstošiem augstskolu studentu.
Ieguvis Ekonomikas un Vadības akadēmijas AFW (Vācija) sertifikātu projektu vadīšanas tālmācības kursa pasniegšanā, savas zināšanas papildinājis dažādos kursos un semināros.
LU Sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā, vadības zinību doktorants. Vairāku grāmatu un publikāciju autors. Ilggadēja pieredze Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta izpilddirektora amatā.
Izstrādājis un vadījis projektu vadības kursu programmas Latvijas augstskolās un vadošajos mācību centros, tajā skaitā starptautiski sertificētas.
Ļoti komunikabls, atsaucīgs pasniedzējs, kas palīdzēs jums apgūt datoru kā instrumentu jūsu mērķu sasniegšanai. Lasīt vairāk>

 

 

KURSA NORISE: 1 mācību diena, no 9.00 – 17.00 mācību centrā Hansa Training Raiņa bulvārī 2-3, Rīgā / vai tiešsaistē.

 

KURSA CENA: 105,00 EUR 
Cenā iekļauta 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas pauzes.

 

!!! Ja kursa dalībnieks savu dalību kursos atsauc piecas dienas pirms kursa sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa kursa dalībniekam  tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.

Ja dalība kursos tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms kursa sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat ņemt dalību kursos, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot e-pastā: info@hansatraining.lv

Ja dalībnieks nav piedalījies kursos, dalības maksa netiek atgriezta.

 

PROGRAMMA

1. Prezentācijas būtība
Veiksmīgas prezentācijas pamats
Prezentācijas sagatavošanas shēma
Prezentācijas mērķi
Prezentācijas sadalījums
Ievads
Tēmas izklāsts
Nobeigums
Prezentācijas stūrakmeņi
Klausītāju uztvere
Vizualizācija.

 

2. Darba ar PowerPoint uzsākšana
PowerPoint interfeisa rīkjoslas un uzstādījumu opcijas (Options, Toolbars, Quick Launch Toolbar)
PowerPoint interfeisa rīkjoslu pielāgošana
Palīdzības izmantošana
PowerPoint slaidu izskats
PowerPoint dokumentu skatījumi (View)
Teksta ievadīšana dokumentā
Prezentācijas dokumenta saglabāšana.

 

3. Teksta rediģēšana PowerPoint dokumentā
Tekstu iezīmēšana (ar klaviatūru, ar peli, burts, vārds, rindkopa, viss teksts)
Teksta daļas dzēšana, kopēšana, izgriešana, ielīmēšana (ar klaviatūru, ar peli, ar rīkjoslas komandām, ar uzpeldošajām izvēlnēm)
Teksta daļas atrašana un aizstāšana
Rakstu zīmju (font) formatēšana (ikonas rīkjoslā Home/Font, dialogs Font)
Rindkopu (paragraph) formatēšana (ikonas rīkjoslā Home/ Paragraph, dialogs Paragraph, lineāls Ruler, Format painter)
Tekstu attēlošana saraksta veidā (Bullets, List).

 

4. Teksta izskata mainīšana PowerPoint dokumentā
Teksta vai tā daļu izcelšana, izmantojot WordArt
Teksta fons un apmales
Tēmu izmantošana.

 

5. Speciālo rakstu zīmju un grafisko objektu ievietošana
Simbolu un speciālo zīmju ievietošana tekstā
Ilustrāciju pievienošana dokumentam
Ilustrāciju lieluma, novietojuma lapā un attiecībā pret tekstu mainīšana, sakārtošana pa līmeņiem, grupēšana.

 

6. Tabulas PowerPoint prezentācijās
Tabulas ievietošana, rindu un kolonu papildināšana/ dzēšana
Tabulas formatēšana
Tabulas no Excel ievietošana.

 

7. Pareizrakstības pārbaude PowerPoint dokumentā
Dokumentā lietotās valodas uzstādīšana
Pareizrakstības pārbaude dokumentos, kas sastādīti latviešu valodā
Pareizrakstības pārbaude dokumentos, kas sastādīti angļu vai krievu valodās
Sinonīmu vārdnīcas (Thesaurus).

 

8. PowerPoint prezentācijas izdrukāšana
Lappuses izmērs, orientācija, malas
Galvenes un kājenes
Visas prezentācijas vai tās daļas izvēle izdrukāšanai
Izdrukas veida izvēle, citi izdrukas uzstādījumi
Vairāku dokumenta kopiju drukāšana.

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa