LV | RU

Darba aizsardzības speciālistu kursi

Darba_aizsardziba__Ar 2013. gada 1. jūliju darba aizsardzības speciālistu apmācību apjoms no 160 stundām ir samazināts līdz 60 stundām, no kurām 40 stundas ir teorija un 20 stundas – prakse un praktiskās apmācības.

 

Pamatlīmeņa jeb 60 stundu apmācības laikā speciālisti iegūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.

 

Līdz ar to minētās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu (piemēram, darbs veikalā, bankā u.c.)

 

Savukārt darba aizsardzības speciālistiem, kuri strādā uzņēmumos, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību u.tml., būs jāiziet papildus specializētā 40 stundu apjoma apmācība.

 

Piedāvājam Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētu (akreditācijas lapa Nr. AI6989) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētu (licence Nr. P-8579) pamatlīmeņa jeb 60 stundu Darba aizsardzības speciālistu apmācību programmu.

 

Kompetenti pasniedzēji ar vismaz desmit gadu darba pieredzi savā specialitātē palīdzēs Jums apgūt kursu teoriju patīkamā, atbrīvotā gaisotnē, savā darbā izmantojot modernākās tehnoloģijas un jaunākās mācību metodes. Nodarbībās tiks risināti praktiski piemēri un pasniedzēji labprāt atbildēs uz Jūs interesējošiem jautājumiem par darba aizsardzību Jūsu uzņēmumā.

 

KURSU NORISE: Hansa Training mācību centrā, Kr. Valdemāra 4, Rīgā.
Nodarbību laiks no 9.00 – 16.00. 
(6 mācību dienas, eksāmens un prakse 10 ak.st. Jūsu vai mācību centra nodrošinātā uzņēmumā.)

 

KURSU CENA: 139,00 EUR.

Cenā iekļautas 6 mācību dienas, 60 akadēmiskās stundas, teorētiskās un praktiskās nodarbības, lektoru prezentācijas un apjomīgi izdales materiāli, bezmaksas – Darba aizsardzības instrukciju paraugu pamata komplekts, Jūsu zināšanas apstiprinoša IZM izsniegta apliecība par apmācību programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos, kafijas un augļu pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

PASNIEDZĒJI

Dace_JakimovaDace Jakimova – guvusi ievērojamu praktisko pieredzi, strādājot Valsts darba inspekcijā un Pilsonības un imigrācijas departamentā, kā arī Inspecta Prevention darba aizsardzības daļā, ieņemot vadošā eksperta/projektu direktora amatu. 

Šobrīd Dace darbojas kā mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” lektore.

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā.
Dace nemitīgi pilnveido sevi profesionālajā jomā, apmeklējot dažādus ar darba aizsardzību saistītus apmācību kursus: “Auditoru/Vadošo auditoru kurss “Darba drošības un arodveselības standarts OSHAS 18001:2007, (IRCA)””, organizētāji “Bureau Veritas Ukraine”, dažādus Valsts darba inspekcijas, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūta un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotos kursus par nozīmīgām aktualitātēm darba aizsardzībā.
Enerģiska, pozitīva, vienmēr smaidoša, ar milzīgu pieredzi un gudrību apveltīta lektore, kompetenta darba aizsardzības eksperte.

 

Valentins_BuikisValentīns Buiķis –  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā nostrādājis 13 gadus, šajā laikā bijis gan izmēģinājuma laboratorijas priekšnieks, gan zinātniski pētnieciskās pārvaldes priekšnieks. Šobrīd SIA ISOBALT valdes priekšsēdētājs, LLU Arhitektūras un būvniecības katedras, VUGD Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas un Policijas koledžas ugunsdrošības kursu lektors. Pasniedzējs ar daudzu gadu pieredzi, uzstājies dažādās konferencēs Latvijā un citur pasaulē. Sertificēts tiesu eksperts ugunsgrēku tehniskajā izpētē, sertificēts elektrospeciālists elektroietaišu tehnisko parametru tehniskajā ekspertīzē. Dažādu publikāciju autors, sarakstījis arī vairākus darbus par ugunsdrošības jomu, ugunsgrēku izmeklēšanu, izpēti, evakuācijas plāniem, civilo aizsardzību u.c. tēmām.

 

 

 zaharovsVitālijs Zaharovs – sertificēts arodslimību ārsts un pirmās palīdzības pasniedzējs ar lielu pieredzi. Apmācībās tiek izmantots moderns aprīkojums un specializēta apmācības programma pirmās palīdzības sniegšanā.

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA

Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
Valsts politika darba aizsardzībā. Darba aizsardzības likums. Kontroles un uzraudzības sistēma. Darba aizsardzības sistēma un organizatoriskā struktūra. Darbinieka un darba devēja pienākumi, tiesības un atbildība. Darba likuma saistība ar darba aizsardzību. Darba aizsardzības dokumentācija uzņēmumā.

 

Darba vides riska faktori
Darba vides riska faktori, arodveselības pamati. Ar darbu saistītās slimības un arodslimības. Darba vides iekšējās uzraudzības veikšana. Darba vides risku novērtēšana, pamatprincipi un metodes. Bezmaksas elektroniskās darba vides risku novērtēšanas sistēmas. Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde.

 

Darba vides riska samazināšana
Darba aizsardzības pasākumi. Arodslimību profilakse, obligātās veselības pārbaudes. Ergonomikas loma darba aizsardzībā. Darba vietas iekārtojums. Apmācība darba aizsardzības jautājumos. Ievadapmācība un instruktāža darba vietā. Darba aizsardzības instrukciju struktūra, saturs. Instrukciju sastādīšana un darbinieku instruēšana. Darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšana.

 

Elektrodrošības pamati
Elektriskās strāvas bioloģiskā, ķīmiskā un termiskā iedarbība. Soļu spriegums, pieskares spriegums. Elektriskās strāvas tīkli un pieslēgumi. Raksturīgākās elektrotraumatisma situācijas. Aizsardzības pasākumi darbā ar elektroietaisēm.

 

Ugunsdrošības pamati
Ugunsdrošības un glābšanas dienests, tā uzdevumi. Galvenās ugunsdrošības prasības. Teritorijas, ēku un būvju ugunsdrošība. Rīcība dažādās ugunsgrēka situācijās. Uguns dzēšanas pasākumi un līdzekļi.

 

Pirmā palīdzība aroda negadījumos
ABC shēma. Traumas, to veidi. Asiņošana, tās veidi. Saindēšanās, pirmā palīdzība. Aptieciņa.

 

Prakse uzņēmumā
Darba aizsardzības jautājumu izvērtēšana un nodrošināšana konkrētā darba vietā. Darba aizsardzības organizēšanai nepieciešamo dokumentu sistematizēšana. Darba aizsardzības instrukciju izstrāde vai korekcija. Darba vides risku novērtēšana. Darba aizsardzības pasākumu noteikšana.

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

 • Zinoši pasniedzēji ar lielu pieredzi konkrētajā jomā. Daudz reālu piemēru, lielisks kolektīvs un jaukas kafijas pauzes. Noteikti ieteiktu radiem, draugiem, kolēģiem. /Liene Guļbinova, "ADI KARTES" SIA/
 • Kursi bija iespēja uzzināt praktisku informāciju par darba vides uzlabošanu, iegūt izpratni par to, ka darba drošība ir būtiska ikdienas darba organizācijas sastāvdaļa. /Elīna Briede, "LG Electronics Latvia" SIA/
 • Kompetenti pasniedzēji gan teorētiskos, gan praktiskos jautājumos. Ievirza domāt "pareizajā virzienā". /Andris Koreļkovs, LR Ārlietu ministrija/
 • Kursi ir lieliski organizēti. Ļoti augsti kvalificēti pasniedzēji, kuri prot vienkāršiem piemēriem izskaidrot apmācāmo materiālu. Liels paldies! Kafijas pauzes īpaši burvīgas. Veiksmīgu turpmāko darbu! /Ilona Tupule, "Ragn-Sells" SIA/
 • Pasākums ir labi organizēts - malači! Kvalitatīvs mācību materiāls, zinoši un atsaucīgi lektori, garšīga kafija - kursi sniedz to, ko reklamē, paldies. /Kaspars Vēveris, "R2O", SIA darbu vadītājs/
 • Ļoti saturīgi, interesanti, pārdomāti kursi. Ļoti kompetenti pasniedzēji, vienmēr ieinteresēti kursu pasniegšanā. Paldies! /Agrīte Gavare, Olympus Latvia SIA/
 • Kursi sniedz vispārīgu ieskatu darba aizsardzībā. Izvēlēti labākie speciālisti, kuri ir speciālisti savā jomā ar lielu darba pieredzi. /Signe Lauce, 4finance AS/
 • Paldies pasniedzējiem par interesanta un dzīvei pietuvināta materiāla pasniegšanu. Paldies Hansa Training komandai par jauku atmosfēru kursu laikā. /Tatjana Vilka, Tionis RKF SIA/
 • Šajos kursos gūtā informācija noteikti palīdzēs mūsu uznēmumam pilnveidot darba aizsardzības sistēmu un parūpēties par pārējo darbinieku drošību un labklājību. /Dāvis Freimanis, OTR Riepas SIA/
 • Iesaku apmeklēt šos kursus, jo pasniedzēji ir ļoti zinoši. /Rihards Baufals, Rīgas enerģētikas aģentūra/
 • Kursu laikā tiek iegūtas labas zināšanas, lai varētu turpināt veikt darbu specialitātē. Kursiem tiek nodrošināti nepieciešamie materiāli, kā arī pasniedzēji sniedz maksimāli daudz informācijas, kur meklēt nepieciešamo palīdzību, ja tāda rodas, strādājot par darba aizsardzības speciālistu. /Laura Veidere, Door to door SIA/
 • Iegūts pietiekoši daudz informācijas, kuru arī reāli varēs pielietot darbā. /Solvita Buša-Risberga, RD IKSD/
 • Laipni, zinoši pasniedzēji - speciālisti un biroja darbinieces. Augstas kvalitātes mācību centrs. Iesaku visiem, kam nepieciešama dažādu veidu izglītība un zināšanas! /Jānis Švikstiņš, Mazozolu pagasta pārvalde/
 • Esmu apmierināta ar kursu kvalitāti, pasniedzēju kompetenci un attieksmi pret kursantiem un savu priekšmetu. Pabeidzot kursu man bija daudz nepieciešamās informācijas. /Anna Lizona/
 • Kursi tieši par tēmu. Īsi un kodolīgi. Ieguvu visu informāciju, ko meklēju. /Mārtiņš Bērziņš/
 • Vislieliskākais, ko varu iedomāties, lai bagātinātu savu pieredzi sev interesējošā jomā un apdomātu apgūto pie garšīgas kafijas tases. /Agne Elerte - Munce/
 • Vērtīgi pasniedzēji, zinoši un praktiķi. Garlaicīgi nebūs, laiks paskries nemanot. /Krista Dubkeviča/
 • Draudzīga un patīkama atmosfēra, mācību process ir ļoti aizraujošs. Jauki un zinoši pasniedzēji. /Svetlana Lisovska/
 • Ļoti vērtīgi kursi, noteikti iesaku cilvēkiem, kuri vēlas nostabilizēt zināšanas darba aizsardzības jomā, kā arī ugunsdrošībā, elektrodrošībā un pirmajā palīdzībā. /Solvita Smilga/
 • Pilnīgākais serviss no visiem pieredzētajiem mācību centriem Latvijā, patīkama attieksme, profesionāla pieeja apmācību procesam. /Jānis Šekstello/