LV | RU

Dace Meiere

Dace MeijereNordea bankas Latvijā Personāla atlases un attīstības speciāliste/Personāla vadības partnere. Bijusi AS “Reģionālā attīstības banka” Darbinieku attīstības projektu vadītāja, SIA Lattelecom BPO Personāla projektu vadītāja un SIA Lattelecom Akadēmijas trenere. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar personāla atlases, vadības un apmācību jomu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē un AS Latvijas Krājbanka. Dacei ir pasniedzējas un apmācību treneres darba pieredze Grāmatvedības un finanšu koledžā, SIA Buts, Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī ievērojama pieredze psihologa konsultāciju sniegšanā gan individuāli, gan organizācijās. Pasniedzējai ir Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (LU). Izglītību papildinājusi dažādos kursos personāla atlases un vadības jomā. Dace ir sertificēta Eneagrammu Meistare un Aromterapijas speciāliste. Dacei patīk nodarboties ar jogu un piedalīties dažādu attīstības un sociālo projektu realizēšanā, lai veidotu dzīvi labāku un iedvesmotu līdzcilvēkus būt veiksmīgākiem un laimīgākiem.