LV | RU

Seminārs “Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei”

buvniecibaŠobrīd aktuālākā tēma būvniecības nozarē!

 

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. Prakse rāda, ka šobrīd izpratne par eirokodeksu piemērošanu darbu izpildē ir nepietiekoša. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi pamatprincipi jāievēro būvniecības procesos un būvuzraudzībā, lai izpildītu LBN un ES prasības? Kā darbojas eirokodeksu lietošana praksē objektā? Kuriem būvniecības procesa posmiem un darbu veidiem ir atsevišķi standarti?

 

Atbildes uz šiem jautājumiem uzzināsiet seminārā “Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei”, ko vadīs praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.

 

Semināra mērķauditorija – visas būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

 

Ieguvumi no semināra – izpratne par eirokodeksu pamatprincipiem, normatīvo aktu bāzi, eirokodeksu prasībām un pielietojumu būvniecības procesos un būvuzraudzībā. Seminārā paredzēta dalībnieku aktīva iesaistīšanās – diskusijas, praktisku piemēru izskatīšana.

 

PROGRAMMĀ

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
 • Būvniecības un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
 • Eirokodeksa LVS EN 1990 “Basis of structural design” pamatprincipi
 • Konsekvences klases, to piemērošana
 • Inspekcijas līmeņi
 • Prasības būvuzraudzības plānam
 • Vispārīgo būvnoteikumu prasību izpilde
 • Citi saistītie standarti darbu izpildei un prasības izmantojamajiem materiāliem
 • Dokumentācija praktiskai piemērošanai
 • Praktiski piemēri
 • Diskusijas

 

PASNIEDZĒJS

Rihards_AbolsRihards Ābols – absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, ieguvis inženiera grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un maģistra grādu būvniecībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Praktizējošs būvdarbu vadītājs un būvuzraugs, sertificēts ēku, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Sekmīgi realizējis daudzus apjomīgus būvniecības objektus, veicis būvuzraudzību valsts mēroga būvēm. Konsultē būvkomersantus un valsts pārvaldes institūcijas par eirokodeksu prasībām un to piemērošanu būvniecības procesos un būvuzraudzībā, izstrādā un vada kursus un izglītojošus seminārus par eirokodeksiem būvniecības jomā.

 

 

 

 

SEMINĀRA NORISE: 1 diena, no plkst. 10.00 līdz 15.00 mācību centrā Hansa Training Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

SEMINĀRA CENA: 93,00 EUR.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, vērtīgi mācību materiāli un zināšanas apliecinošs sertifikāts.  

SEMINĀRA APMEKLĒJUMS DOD KVALIFIKĀCIJAS PUNKTUS BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI UN SERTIFICĒTO BŪVSPECIĀLISTU PRAKSES UZRAUDZĪBAI!

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Pieteikuma anketa
captcha