LV | RU

Aija Strautmane

Aija_StrautmaneLietišķās etiķetes, protokola, galda un saskarsmes kultūras konsultante. Bijusi Latvijas Republikas ģenerālkonsuls Sanktpēterburgā. Strādā kā pasniedzēja vairākās Latvijas augstskolās, vada un organizē seminārus Latvijā un ārpus tās. Mēdiju eksperte etiķetes, protokola un galda kultūras jautājumos. Deviņu grāmatu autore un vairāku grāmatu recenzente.